Rehberlik Türleri Test II

Rehberlik Türleri Test II çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Rehberlik Türleri Test II çöz.Rehberlik Türleri Test II çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Rehberlik Türleri Test II çöz. Rehberlik Türleri Test II online çöz

Rehberlik Türleri Test II Çöz

Rehberlik Türleri Test II çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi Rehberlik Türleri Test II çöz. Rehberlik Türleri Test II çöz

Online Rehberlik Türleri Test II Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi grupla rehberliğin bireysel rehberliğe göre üstün yanlarından biri değildir?

Soru 2


Düşük benlik algısı yüzünden başka insanlarla problem yaşayan bir öğrenci için, öğretmenin aşağıdakilerden hangisini ilk olarak yapması doğru değildir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberlik hizmetlerinin aşamalarından biri değildir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisinde ilköğretimde bireylerin sosyalleşmesine, ortaöğretimde ise daha çok mesleki, eğitsel ve kişisel sorunlara yönelik hizmet verilmesinin nedeni olarak gösterilebilir?

Soru 5


Meslek seçiminin yaşam boyu süren, geri dönülmez bir süreç olduğunu ve uzlaşmayla sonuçlandığını hangi kuramcı söylemiştir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi bir rehberlik türü sınıflaması değildir?

Soru 7


Aşağıdaki rehberlik yaklaşımlarından hangisi, bireyin belli dönemlerinde karşılanması gereken temel ihtiyaçları ve başarması gereken görevleri olduğunu, gelişim alanlarının birbirini etkilediğini savunur?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi, rehberliği sınıflandırma ölçütlerinden değildir?

Soru 9


Öğrencinin okula alışmasına yardım hizmetinde rehberliğin hangi işlevi en etkilidir?

Soru 10


Bir iş yeri, çalışanlarına motivasyon artırıcı etkinlikler düzenlemiş, iş koluyla ilgili son gelişmelere uyumlarını sağlayıcı çalışmalarda bulunmuştur.

Buna göre bu tarz çalışmalar hangi tür rehberlik hizmeti içinde değerlendirilir?

Soru 11


Bir okulda kaynaştırma öğrencileri için açılan özel alt sınıf, rehberlik türlerinin hangisi içinde değerlendirilebilir?

Soru 12


Öğrencilerin akranları arasında yaşanan çatışmaların çözümüne yardımcı olmaları amacıyla temel iletişim becerileri konusunda eğitilmeleridir.

Tanımı verilen akran uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinin öğretim kademelerine göre farklılaşmasının nedenlerinden biri değildir?

Soru 14


Okul ortamında her yaş gurubundan öğrenci vardır ve bu öğrenciler bir arada iken çeşitli problemler de yaşayabilmektedir. Okullarda rehberlik hizmetleri verilirken gelişim dönemleri ve bireysel farklılıkları temel alarak yardım edilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu yardımı sağlayan rehberlik hizmetidir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi, psikolojik danışma ve rehberliğin işleyiş modellerinden "kapsamlı - gelişimsel rehberlik programı" özelliklerinden değildir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmeti sunmada kullanılan testlerin geliştirilmesinde önemli katkıları olan rehberlik modelidir?

Paylaş

Etiketler: