KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi

KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi

KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi

KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi - çöz

KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi soruları cevapları
KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Okul Rehber Öğretmeninin görevlerinden biri değildir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik hizmetleri İl Danışma Komisyonunda bulunmaz?

Soru 3


Anne babası boşanmak üzere olan bir öğrenciye sınıf öğretmenin hangi yaklaşımı empatik bir anlayış içinde olur?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Müdür yardımcısının okul rehberlik hizmetleri ile ilgili görevlerinden biridir?

Soru 5


Aşağıda verilen durumlardan hangisinde okul rehber öğretmeni rehberlik araştırma merkeziyle doğrudan iletişime geçmesi gerekmektedir?

Soru 6


Sınıfta sürekli söz almadan konuşan bir öğrenciye yönelik olarak sınıf öğretmeninin göstereceği en uygun tavır aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevlerden hangisini yapamaz?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi branş öğretmeninden öncelikle beklenen bir görevdir?

Soru 9


Okulda sunulan rehberlik hizmetlerini planlarken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiz gerekmez?

Soru 10


Bir okulda öğrenme güçlüğü çektiği tespit edilen bir öğrencinin öncelikle gönderileceği kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Bir okuldaki psikolojik danışma uygulamalarını yapmak kimin görevidir?

Soru 12


Bir okuldaki öğretmenler ile rehberlik servisi arasındaki iletişimi sağlamak kimin görevidir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi Okul Rehber Öğretmeninin görevlerinden biridir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün rehberlik ile ilgili görevlerinden biri değildir?


Testin Enleri

Adem
Doğru: 13
92.8 Puan
NevalGürbüz
Doğru: 13
92.8 Puan
Ali Dirin
Doğru: 13
92.8 Puan
düşünen
Doğru: 12
85.7 Puan
Sümeyye
Doğru: 12
85.7 Puan
KPSS Rehberlik Testleri