KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi II

KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi II çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi II çöz.KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi II çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi II çöz. KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi II online çöz

KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi II Çöz

KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi II çöz. KPSS Rehberlik Testleri ve Denemeleri kategorisi KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi II çöz. KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi II çöz

Online KPSS Rehberlikte Örgüt ve Personel Testi II Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdaki görevlerden hangisi sınıf öğretmenin görevi değildir?

Soru 2


İlde bulunan okullardaki rehberlik hizmetlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Bir okuldaki rehberlik programının doğru bir şekilde hazırlanması için yapılacak ilk işlem nedir?

Soru 4


Özel eğitim veya kaynaştırma eğitimi gerektiren öğrencilerin tanısını kim koyar?

Soru 5


Aşağıdaki hizmetlerden hangisi okuldaki öğretmenlerce sunulamaz?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi rehberlik programı hazırlanırken dikkate alınan bir öğe değildir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber öğretmeninin görevlerinden biri değildir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi Okul rehber öğretmeninin görevlerinden biri değildir?

Soru 9


Bir okulda rehberlik hizmetlerinin amacına uygun bir biçimde yürütülmesinde etkili olan kişi kimdir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi bir danışmanın görev alanı içinde yer almaz?

Soru 11


Bir rehberlik programında aşağıdakilerden hangisi bulunması gereken bir özellik değildir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Koordinatör Psikolojik Danışmanın görevlerinden biri değildir? 

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunun görevlerinden biri değildir?

Soru 14


Aşağıda belirtilen görevlerden hangisi Sınıf Rehber Öğretmeninin görevi olamaz?

Paylaş

Etiketler: