KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Edat-Bağlaç)

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Edat-Bağlaç)

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Edat-Bağlaç) - çöz

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Edat-Bağlaç) soruları cevapları
KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Edat-Bağlaç)

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Edat-Bağlaç)Soru 1


Günün ilk ışıklarıyla beraber evlerin kapıları açıldı. Dışarı siyah önlüklü miniminiler süzülürken ben de kendimi onlar gibi tertemiz, onlar kadar özgür, onlar kadar mesut hissederek aralarına katılacağım.

Bu parçada aşağıdaki sözcük türlerinden hangisine yer verilmemiştir?

Soru 2


Sade bunlar mı Cahit Külebi

Doğup büyüdüğün Niksar'da

Bu dizelerdeki altı çizili sözün görevce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde kullanılmamıştır?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla edat kullanılmıştır?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne ... ne ... " bağlacı belirteçleri birbirine bağlamıştır?

Soru 5


İki günlük Trabzon gezimizi kentin tarihi ve turistik yerlerini gezerek bitirecektik ki, müzenin müdürü bizi uyardı: "Yahu, Trabzona gelip de Sümela Manastırı'na gitmemek olmaz ki?"

Bu parçada aşağıdaki sözcük türlerinden hangisine örnek gösterilemez?

Soru 6


(I) Çağdaş şiirimize köyü, köy sorunlarını getiren sanatçı odur. (II) Halk şiirinden ustalıkla yararlanır. (III) Bunu yaparken izleyici durumuna düşmez. (IV) Yeni şiirin özelliklerinden uzaklaşmaz. (V ) Eskiye karşı çıkarken biçimsel aşırılıklara düşmez.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır?

Soru 7


Bu yüksek dağdaki köylerin her biri diğerinden güzel. Her köy yeşilliğe gömülü ve hepsi şırıltılı bir su kıyısındadır. Evler güneşe, köyler ufka açık. Yola uzakmış, inip çıkmak güçmüş ne çıkar, köyün yeri güzel olsun da...

Bu parçada kaç tane bağlaç vardır?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç türündeki sözcüklere örnek gösterilebilir?

Soru 9


Görerek ah, görerek bilerek bir yığın

Karanlık gündüzün üstünde yaşarım

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru" sözü edat görevindedir?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bir" sözü bağlaç görevinde kullanılmıştır?

Soru 12


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşı" sözü edat görevindedir?

Soru 13


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kadar" edatı karşılaştırma yapmamıştır?

Soru 14


Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır?

Paylaş

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Edat-Bağlaç) sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Sümeyye YILMAZ
Doğru: 14
100 Puan
Özge Yıldız
Doğru: 14
100 Puan
sütgurmesi
Doğru: 14
100 Puan
Kubrapek
Doğru: 14
100 Puan
Emre88
Doğru: 14
100 Puan
KPSS Türkçe Testleri