KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Zarf) çöz

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Zarf)

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Zarf)

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Zarf)

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Zarf) - çöz

KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Zarf)
KPSS Türkçe Sözcük Türleri Testi (Zarf)


Soru 1


Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını "durum" bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?

Soru 2


"Ben, öyle bir soruya cevap bile vermezdim."

Hangi cümlede "öyle" kelimesi bu cümledeki ile aynı görevde ve anlamda kullanılmıştır?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

Soru 4


"Yeni" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde görevi yönüyle ötekilerden farklıdır?

Soru 5


"Bir" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?

Soru 6


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı belirteçle sağlanmıştır?

Soru 7


Belirteçler; fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi türünden sözcükleri anlamca etkiler.

Aşağıdakilerin hangisinde sıfatı anlam yönünden etkileyen bir belirteç kullanılmıştır?

Soru 8


O huzurlu ve neşeli mahalleye zaman zaman uğrar, hala oturmaya devam eden eski dostlarla sohbet ederim orada.

Bu cümle dilbilgisi bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklemi durum bakımından belirten bir sözcük vardır?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üstünlük belirteci kullanılmıştır?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

Soru 12


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "geri" sözcüğü zarf görevinde kullanılmıştır?


Testin Enleri

Geronimo_54
Doğru: 12
100 Puan
Nursen86
Doğru: 12
100 Puan
yusuf82
Doğru: 12
100 Puan
Kadir Taş
Doğru: 11
91.6 Puan
Yasemin tarım
Doğru: 11
91.6 Puan
KPSS Türkçe Testleri