KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test soruları cevapları
KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi TestSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin duraklamasının iç nedenleri arasında gösterilemez?

Soru 2


Osmanlı Devleti'nde görülen;

I. ulufelerin ayarı düşük akçelerle ödenmesi

II. mültezimlerin halktan ağır vergiler alması

III. Yeniçeri Ocağının kaldırılacağı düşüncesi

Gelişmelerinden hangileri İstanbul İsyanlarının nedenleri arasında gösterilebilir?

Soru 3


Osmanlı Devleti'nde XVII. ıslahatları daha çok aşağıdaki alanlardan hangisinde yapılmıştır?

Soru 4


(Genç) Osman Döneminde;

I. Yeniçeri Ocağı kaldırılmak istendi.

II. Hükümdar saray dışı evlilik geleneğini başlattı.

III. Şeyhülislamın fetva yermek dışındaki tüm yetkileri kaldırıldı.

Yapılan ıslahat hareketlerinden hangileri merkezi otoriteyi güçlendirmeye yöneliktir?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri hangi öonemde başlamıştır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Donemi ıslahatlarının başarısız olma neenleri arasında gösterilemez?

Soru 7


• Taht kavgalarının önüne geçilmesi

• Şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kaldırılması

• Şehzadelerin sarayda eğitim görmeye başlaması

Yukarıda verilen gelişmeler Osmanlı Devleti'nde hangi padişah dönemi ve hangi olayın sonucu olarak gösterilebilir?

Soru 8


Osmanlı Devleti'nde yapılan yenilik hareketlerine en fazla zarar veren grup aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi Osmanlı Duraklama Donemi sadrazamları arasında yer alır?

Soru 10


XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yapılan ıslahat girişimleri daha çok bozulan düzeni ve asayişi sağlamaya yöneliktir.

Yukarıda verilen bilgiler göz önünde bulundurularak Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyılda yapılan ıslahatların baskı ve şiddete dayanmasının temel nedeni aşağıda kilerden hangisidir?

Soru 11


XVII. yüzyıl ıslahatları arasında;

I. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

II. Denk bütçe çalışmalarının yapılması

III. Her alanda başarıya ulaşması

Verilenlerden hangileri yer almaz?

Soru 12


Tarhuncu Ahmet Paşa, mali defterlerin on yıllık incelenmesi sonunda bütçe açığının, saray masraflarının (okluğundan ve gereksiz olarak verilen hediye ve bahşişlerden geldiğini tespit etti. Tarhuncu bütçeyi denkleştirmek için saray harcamalarını azaltmaya çalıştı. Fakat çıkarları elden giden çevrelerin faaliyetleri sonucunda idam edildi.

Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi IV. Murat dönemi faaliyetleri arasında gösterilemez?

Soru 14


XVII. yüzyılda Osmanlı ülkesinde;

I. gelir kaynaklarının giderek azalması

II. yetkisiz çevrelerin devlet işlerine karışması

III. yeniçerilerin yönetimde etkili hale gelmesi görülen gelişmelerden hangileri idari, askeri, ve mali bozuklukların ortaya çıkmasıyla doğrudan ilgilidir?

Paylaş

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

esra puğar
Doğru: 14
100 Puan
sezgin akbu
Doğru: 14
100 Puan
enis aydemi
Doğru: 14
100 Puan
burhan akat
Doğru: 14
100 Puan
harun bekem
Doğru: 14
100 Puan