KPSS Tarih Test Soruları IV

KPSS Tarih Test Soruları IV

KPSS Tarih Test Soruları IV - çöz

KPSS Tarih Test Soruları IV soruları cevapları

KPSS Tarih Test Soruları IV


Soru 1


II. Mahmut döneminde yapılan aşağıdaki ıslahatlardan hangisi kültür çatışmasına neden olmuştur?

Soru 2


Osmanlı Devleti'nde halk yönetimde ilk kez aşağıdaki dönemlerin hangisinde söz sahibi olmuştur?

Soru 3


Lale devrini sona erdiren ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Osmanlı Devleti; siyasi, idari, ekonomik ve sosyal alanlarda kötüye giden durumu düzeltmek için ıslahatlar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi 18. yy'da yapılan ıslahatlardan değildir?

Soru 5


Osmanlı Devletinde batı tarzında açılan ilk subay ve mühendis okulu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Osmanlı Devleti, aşağıdaki dönemlerin hangisinde İlk defa Avrupa’ya elçiler göndermeye başlamıştır?

Soru 7


II. Mahmut Dönemi'nde,

I. Köy ve mahallelere muhtarlar tayin edildi.

II. Kişilere ibadet serbestliği tanındı.

III. Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.

IV. Ayanlık kaldırıldı, iller merkeze bağlandı.

Bu ıslahatlardan hangileri devletin otoritesini sağlamaya yönelik değildir?

Soru 8


III. Selim tarafından yeni kurulan ordunun masraflarını karşılamak için aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

Soru 9


Osmanlı Devleti'nde bir devlet adamı öldüğü veya görevden alındığı zaman para, mal ve eşyasına devletçe el konulur, ailesine bir miktar aylık bağlanırdı. Müsadere denilen bu usul II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır.

Buna göre, Müsadere usulünün kaldırılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


I. Yerli malının kullanılmasının teşvik edilmesi

II. Yeniliğe karşı çıkan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması

III. İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi

IV. Sened-i ittifak ile Ayanların varlığının kabul edilmesi

II. Mahmut ıslahatlarından hangileri doğrudan devletin otoritesini güçlendirmeye yöneliktir?

Soru 11


Bir İngiliz Tarihçisi: ‘Eğer Osmanlı Türkleri Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethedilip Kırım Hanlığı'nı himayesine almasından sonra öz vatanları olan Orta Asya'ya İran -Afganistan üzerinden veya Don Volga nehirleri arasında açacakları kanalla Karadeniz'le Hazar Denizi'ni birleştirerek erişmiş olsalardı, o zaman Türk hâkimiyetini kıracak başka kuvvet aramak hayaldi.’demiştir.

Bu bilgiler daha çok aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 12


Osmanlı Devleti'nde fazla zenginleşen devlet görevlilerinin servetine el konulup hazineye aktarıldığı dönemler XIX. yüzyıla kadar devam etmiştir. Osmanlı Devleti bu uygulama ile;

I. Bütçe açıklarını kapatma,

II. Devlet otoritesine karşı güçlenip rakip olabilecek oluşumları engelleme,

III. Özel mülkiyet anlayışını yaygınlaştırma, gibi hedeflerden hangilerine ulaşmayı amaçlamıştır?

Soru 13


Osmanlı Devletinde yerli malı kullanmayı teşvik eden ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Fermanı'nın bir demokratikleşme hareketi olduğunun kanıtıdır?

Soru 15


XIX. yüzyılda kabul edilen Arazi Kanunnamesi ile bir toprağı uzun süre kullananların, o toprağın sahibi olmaları kabul edilmiştir.Buna göre,

I. Özel mülkiyet uygulaması güçlenmiştir,

II. vergi gelirleri arttırılmıştır,

III. Devletin taşradaki otoritesi güçlenmiştir, sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 16


Osmanlı Devleti, kuruluşundan 1876 yılına kadar mutlakıyetle yönetilen bir devletti. Fakat dünyada ve Osmanlı ülkesinde ortaya çıkan gelişmelerin etkisi ve Kanun-i Esasi'nin kabulü ile halkın ilk defa yönetime ortak olması sağlanmıştır.

Bu yenilik aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisinin uygulanmaya başladığının bir göstergesidir?

Soru 17


Batı tarzında ilk teknik okul olan Hendesehaneyi açan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


I. Meşrutiyet döneminde üyelerini hür seçimle belirleyen Mebusan Meclisi açılmıştır.

Kanuni Esasi'ye göre, padişahın meclisi açma kapama yetkisi vardır ve hükümet meclise karşı değil padişaha karşı sorumludur.

Bu bilgilere göre Kanun-i Esasi ile aşağıdaki anlayışlardan hangisinin zedelendiği söylenebilir?

Soru 19


Osmanlı Devletinde ilk devlet matbaası aşağıdaki hangi padişah tarafından kurulmuştur?

Soru 20


Osmanlı Devletinde askeri okullarda Fransızcayı zorunlu dil haline getiren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Test Soruları IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

swexswe
Doğru: 20
100 Puan
isa güler
Doğru: 20
100 Puan
hümeyra nur
Doğru: 20
100 Puan
gokhann33
Doğru: 20
100 Puan
cihangir kı
Doğru: 19
95 Puan