KPSS Tarih Online Test III

KPSS Tarih Online Test III

KPSS Tarih Online Test III - çöz

KPSS Tarih Online Test III soruları cevapları

KPSS Tarih Online Test III


Soru 1


1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı’nın getirdiği hangi yenilik diğerlerinden daha önemlidir?

Soru 2


Osmanlı Devleti Mısır sorununu çözmek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi dağılma döneminde diğerlerinden daha köklü ıslahat girişiminde bulunmuştur?

Soru 4


Avrupa Devletlerinin yurttaşlarına mülkiyet hakkı aşağıdaki hangi gelişmeyle tanınmıştır?

Soru 5


Osmanlı tebaası durumundaki Hıristiyan ve Yahudilerin Müslümanlara göre daha fazla ayrıcalıklara sahip olmaları aşağıdaki olayların hangisi ile gerçekleşmiştir?

Soru 6


İlk nüfus sayımı aşağıdaki hangi padişah tarafından yapılmıştır?

Soru 7


Abdülmecit döneminde ilan edilen yeniliklerden olan Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı’ndan farklı olarak hangi açıdan yenilik getirmiştir?

Soru 8


Aşağıdaki padişahlardan hangisi, Osmanlı ülkesinde bozulan düzeni öncelikle askeri alanda yapacağı ıslahatlarla düzeltme yoluna gitmemiştir?

Soru 9


Osmanlı Devleti'nde "Mecelle Hukuku" ilk defa hangi devirde uygulamaya konulmuştur?

Soru 10


Osmanlı Devletinde veraset sistemini değiştirerek ―Ekber ve Erşed‖ sistemini getiren Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Online Test III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

başakkkk
Doğru: 10
100 Puan
serhat araz
Doğru: 10
100 Puan
gokhann33
Doğru: 10
100 Puan
yd3854
Doğru: 9
90 Puan
tsiteladze
Doğru: 9
90 Puan