KPSS Tarih Yaprak Test III

KPSS Tarih Yaprak Test III

KPSS Tarih Yaprak Test III - çöz

KPSS Tarih Yaprak Test III soruları cevapları
KPSS Tarih Yaprak Test III

KPSS Tarih Yaprak Test IIISoru 1


Osmanlı’da Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen Nizamiye mahkemeleri ilk defa hangi dönemde kurulmuştur?

Soru 2


Gayri Müslimlerden alınan Cizye ve Haraç ilk kez aşağıdaki hangi gelişme ile kaldırılmıştır?

Soru 3


II. Mahmut müsadere usulünü (devletin bazı kişilerin mallarına el koyması) kaldırmakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi, 1856 Islahat Fermanı'nın hazırlanış nedenlerinden birisi değildir?

Soru 5


Tanzimat Fermanında yer alan "Mahkemelerin açık olması ve hiç kimseye haksız yere idam cezası verilmemesi" hükmü, Fransız ihtilali'nin getirdiği aşağıdaki hangi ilkenin Osmanlı Devleti'nde uygulamasıdır?

Soru 6


19. Yüzyılda Osmanlı Devletinin sanayi ve ekonomisini çökerten ve devleti dış borçlanmaya iten antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


"Tanzimatla birlikte yeni yetişen kuşak aydınlanma felsefecilerinin etkisinde kalarak, Tanzimatın getirdiği ilkeleri desteklemek, padişahın yetkilerini sınırlamak istemişlerdir."

Bu amaca ulaşmak için aydınlar aşağıdakilerden hangi metodu uygulamışlardır?

Soru 8


II. Mahmut döneminde askeri amaçla bestelenen ilk marş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


II. Mahmut döneminde kurulan ve bugün Danıştay niteliğinde olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Osmanlı Devletinde açılan aşağıdaki okullardan hangisi bugünkü İstanbul Üniversitesine dönüştürülmüştür?

Soru 11


Osmanlı imparatorluğundaki, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyet'e geçiş gibi hareketlerin gerçekleştirilmesinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


I. Meşrutiyet aşağıdaki hangi konferans sırasında ilan edilmiştir?

Soru 13


İlk kez Avrupa usulünde polis teşkilatı aşağıdaki hangi dönemde kurulmuştur?

Soru 14


I. II. Abdülhamit’in istibdat (baskı) yönetiminin yarattığı hoşnutsuzluk

II. İngiliz kralı ile Rus Çarının Reval'de buluşması.

III. Makedonya'daki subayların padişaha karşı ayaklamaları

Osmanlı Devleti'nde bu olaylardan sonra ortaya çıkan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Osmanlı Devleti’nin Rusya ile 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı imzalaması, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

Soru 16


Balkan Savaşı'ndan sonra yönetime tamamen el koyan ittihatçılar dış politikada aşağıdakilerden hangisini uygulamaya koydu?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet dönemi (1908–1918) dış siyasal olaylarından biri değildir?

Soru 18


On iki ada dışında kalan Ege adalarının Osmanlı Devleti'nden ayrılış süreci hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Paylaş

Etiketler: kpss, tarih, deneme, sınavı
KPSS Tarih Yaprak Test III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

mehmet zına
Doğru: 16
88.8 Puan
ali avcılar
Doğru: 15
83.3 Puan
özlem dağ
Doğru: 15
83.3 Puan
serdar msdc
Doğru: 15
83.3 Puan
mehmet omaç
Doğru: 15
83.3 Puan