KPSS Tarih Testleri | 2018 KPSS Tarih Test çöz

KPSS Tarih Testleri | 2018 KPSS Tarih Test

KPSS Tarih Online Test V

KPSS Tarih Online Test V

KPSS Tarih Online Test V

KPSS Tarih Online Test V - çöz

KPSS Tarih Online Test V
KPSS Tarih Online Test V


Soru 1


I. Ankara Antlaşması

II. Gümrü Anlaşması

III. Moskova Anlaşması

IV. Londra Konferansı

TBMM’nin siyasi olarak tanınmasında etkili olan antlaşmaların kronolojik sıralaması hangisinde verilmiştir?

Soru 2


I. Sovyet Rusya

II. Yunanistan

III. İngiltere

IV. A.B.D.

V. Japonya

Yukarıdaki devletlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasına gözlemci sıfatıyla katılmıştır?

Soru 3


I. Tekâlif-i Milliye

II. Misak-ı İktisadi

III. Teşvik-i Sanayi

IV. Takrir-i Sükûn

Yukarıda verilen Kanun ve kararlardan hangileri ortak amaç doğrultusunda çıkarılmışlardır?

Soru 4


Atatürkçülüğü durağan bir düşünce olmaktan çıkaran ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Atatürkçülüğün temel ilkelerinden olan Cumhuriyetçiliği bütünleyen iki ilke hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Soru 6


I. Erzurum Kongresi

II. Sivas Kongresi

III. Amasya Genelgesi

IV. TBMM’nin kararları

V. Misak-ı Milli

VI. Mudanya Ateşkes Antlaşması

TBMM Lozan Konferansında temel ilke olarak yukarıdakilerden hangisini benimsemiştir

Soru 7


I. Osmanlı dış borçları

II. Boğazlar

III. Kıbrıs ve Adalar

IV. Suriye Sınırı

V. Irak Sınırı

VI. Yabancı Okullar

Lozan Barış Antlaşmasında yukarıda görüşülen konulardan hangilerinden sonraki yıllarda milli çıkarlara uygun olarak değişiklik yapılmıştır?

Soru 8


I. Sadabat Paktı

II. Küçük Antant

III. Varşova Paktı

IV. Kellog Antlaşması

Türkiye yukarıdaki bölgesel işbirliği antlaşmalarından hangisini veya hangilerini imzalamıştır?

Soru 9


Osmanlı Devleti orduları I. Dünya savaşında çarpıştığı cephelerden hangisinde ―Almanya adına, İttifak devletlerine yardım etmek ve kendisine yardım akışını sağlamak‖ amacıyla çarpışmıştır?

Soru 10


Hangisi I. Dünya Savaşının sonucunda imzalanan antlaşmaların ortak özelliklerinden biri değildir?

Paylaş

Etiketler: kpss, tarih, genel, tekrar, test

Testin Enleri

MUHAMMET FATİH U
Doğru: 10
100 Puan
Murat Gürleye
Doğru: 10
100 Puan
HasanReis
Doğru: 10
100 Puan
muhammetercan
Doğru: 10
100 Puan
Özgür DEMİR
Doğru: 10
100 Puan
reyhan kaya
Doğru: 9
90 Puan
sefaozer
Doğru: 9
90 Puan
daimi boz
Doğru: 9
90 Puan
Yusufkilic
Doğru: 9
90 Puan
yılmaz karadeniz
Doğru: 9
90 Puan