KPSS Tarih Yaprak Test I

KPSS Tarih Yaprak Test I

KPSS Tarih Yaprak Test I - çöz

KPSS Tarih Yaprak Test I soruları cevapları
KPSS Tarih Yaprak Test I

KPSS Tarih Yaprak Test ISoru 1


Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili doğru bir ifade olamaz?

Soru 2


Gökçeada ve Bozcaada hariç, Anadolu kıyılarındaki Ege Adaları'nın askerlerden arındırılması şartı ile Yuanistan'a bırakılması kararı aşağıdakilerden hangi­sinde yer almıştır?

Soru 3


I. TBMM'de gündeme getirilen,

-Ordu dağıtılıp, Kuva-i Milliye'ye dönülmelidir.

- Meclis Kayseri'ye taşınmalıdır.

- Olumsuz sonucun sorumlusu Mustafa Kemal'dir.

gibi görüşler aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır?

Soru 4


Cumhuriyet Dönemi'nde kurulan,

I. Halk Fırkası

ll. Serbest Cumhuriyet Fırkası

lll. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

gibi partilerden hangileri muhalefet partisi özelliği taşımaktadır?

Soru 5


1925 yılında başlayan Şeyh Sait isyanı'nın bastırılması sonucunda otoriteyi sağlamak amacı ile çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Mustafa Kemal'in isteği üzerine Cumhuriyet'e ve temel inkılaplara karşı olmamak kaydı ile Serbest Cumhuri­yet Fırkası'nı kuran aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Türkiye Cumhuriyeti'nde egemenlik hakkını halk adına aşağıdakilerden hangisi kullanmaktadır?

Soru 8


Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan,

I. Medeni Kanun'un kabulü

ll. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü

lll. Halifeliğin kaldırılması

inkılaplarından hangilerinde toplumsal ve ekonomik alanda kadın - erkek eşitliğini sağlama amacı vardır?

Soru 9


Yeni Türk Devleti'nde hukuk alanında inkılaplar yapıl­masında,

I. Osmanlı hukukunun laik yapıda olmaması,

ll. Hukukta birlik sağlanmak istenmesi,

lll. Hukuk kurallarını dine dayandırma düşüncesi

gibi sebeplerden hangileri etkili olmuştur?

Soru 10


Devlet düzeninin, hukuk kurallarının, toplumsal düzenin, eğitim - öğretimin akla ve bilime göre düzenlen­mesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

Soru 11


Türkiye Cumhuriyeti'nin en son çizilen sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


I. Hatay'ın Anavatan'a katılması

ll. Balkan Antantı'nın imzalanması

lll. Milletler Gerniyeti'ne üye olunması

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 13


Erzurum Kongresi'nde , "Hilafet ve saltanat makamla­rını korumak için ulusal güçleri etkin kılmak esastır" şeklinde bir kararın çıkması;

I. Ulusal birliğin korunmak istenmesi,

ll. Siyasal değişimlere ortamın hazır olmaması,

lll. Saltanat ve hilafet makamının gücünden çekinilmesi

nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir?

Soru 14


Atatürk'ün ölümünden sonraki dönemde çok partili hayat aşağıdakilerden hangisinin kurulması ile başlamıştır?

Soru 15


Sovyetler Birliği'nin dağılması üzerine bağımsızlıkları­nı ilan eden Türk Cumhuriyetleri arasında aşağıdaki­lerden hangisi yoktur?

Paylaş

Etiketler: kpss, tarih, tekrar, testi
KPSS Tarih Yaprak Test I sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

umit_13
Doğru: 15
100 Puan
bariseko20
Doğru: 13
86.6 Puan
poyrazbuket
Doğru: 12
80 Puan
umut3341
Doğru: 11
73.3 Puan
gzm
Doğru: 11
73.3 Puan