Anadolu Türk Tarihi Testi

Anadolu Türk Tarihi Testi

Anadolu Türk Tarihi Testi - çöz

Anadolu Türk Tarihi Testi soruları cevapları

Anadolu Türk Tarihi Testi


Soru 1


Anadolu Selçuklu Devleti'nde görülen aşağıdaki durumlardan hangisinin, ticaret hayatının gelişmesiyle doğrudan ilgisi yoktur?

Soru 2


Anadolu'daki ilk Türk devletlerinden olan Artuklular, Diyarbakır, Mardin ve Harput'a birçok eser kazandırmışlardır. Bu eserlerden biri de Ulu Cami'dir.

Parçaya göre, Artuklularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi daha çok söylenebilir?

Soru 3


I. Dini

ll. Sosyal

lll. Hukuk

Türk devletlerindeki Ahilik teşkilatı yukarıdaki niteliklerden hangisini taşırdı?

Soru 4


I. Kendilerini Selçukluların varisi saydılar.

ll. Türkçeyi resmi dil olarak kullandılar.

lll. Osmanlılarla mücadele ettiler.

Yukarıda verilen bu özellikler aşağıdaki beyliklerden hangisine aittir?

Soru 5


I. Mevlevilik

ll. Bektaşilik

lll. Ekberilik

Yukarıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu döneminde Anadolu'da kurulan tarikatlardandır?

Soru 6


I. Karatay Medresesi

ll. Malabadi Köprüsü

lll. Harput Kalesi

Yukarıdakilerden hangisi sivil mimari örneklerindendir?

Soru 7


I. Torumtay Bimarhanesi

ll. Şerafza Han

lll. Gevher Nesibe Darüşşifası

Yukarıdaki yapılardan hangisi günümüz hastanelerinin görevlerini yapmıştır?

Soru 8


Anadolu Selçuklu paralarını, Osmanlı paralarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Ahilik teşkilatı şehirlerde üretim - tüketim ilişkilerini düzenleyen bir kurum idi. Bu teşkilata gayrimüslim tüccarlar alınmazdı.

Böyle bir uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Anadolu'nun El Hamrası olarak bilinen Ahmet Şah ile Melike Turan tarafından 1228 tarihinde yaptırılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 13.yüzyılda tamamlanmış bir eser. Caminin giriş kapısı, güneş ışığının hareketi ile ayakta namaz kılan insan şeklini alıyor. İç içe geçirilmiş figürlerden oluşturulan üç boyutlu işlemeler göz kamaştırıyor. Çiftbaşlı kartal Selçukluları, temsil ediyor boynu eğik şahin figürü Selçuklulara bağlılığını sergiliyor.

Bu bilgilere göre yukarıdaki eser hangi beylik döneminde yapılmıştır?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'daki sivil mimari eserlerine örnek olarak gösterilemez?

Soru 12


Yazdığı pek çok kitapla İslam dünyasında Şeyh-i Ekber (en büyük şeyh) unvanını alan ünlü fikir adamı kimdir?

Soru 13


Diyarbakır - Bitlis yolu üzerindeki Malabadi Köprüsü hangi Türk devletleri zamanında yapılmıştır?

Soru 14


Muhiikemetü'l Lügateyn adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 15


Anadolu Selçuklu mimarisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları döneminde ticareti güvenlik içinde geliştirmeye yönelik yapılan sanat eserlerinden biridir?

Soru 17


Anadolu'daki Adana, Tarsus, Antakya, Antalya, Sivas, İznik gibi şehirler Anadolu Selçuklularının eline geçmiştir.

Buna göre;

I. Denizcilik

ll. Ticaret

lll. Kültürel

gibi alanların hangilerinde faaliyetlerin artabileceği söylenebilir?

Soru 18


Babür mimarisinin en önemli eseri Şah Cihan'ın ölen karısı Mümtaz Mahal için yaptırdığı Taç Mahal'dir.

Şah Cihan, bu eseri aşağıdaki şehirlerden hangisinde yaptırmıştır?

Soru 19


I. Kervansaraylar

ll. Tersaneler

lll. Şifahaneler

IV. Çeşmeler

Yukarıdaki eserlerden hangileri sivil mimarinin örnekleri arasında gösterilemez?

Soru 20


I. Darüşşifalar

II. Medreseler

lll. Kışlalar

Yukarıdaki kurumlardan hangilerinin masrafları vakıf topraklarından elde edilen gelirlerle karşılanmış olabilir?

Paylaş

Etiketler:
Anadolu Türk Tarihi Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

özel çocukl
Doğru: 20
100 Puan
nazım tut
Doğru: 20
100 Puan
to.live.ber
Doğru: 20
100 Puan
hiloşşşşş
Doğru: 19
95 Puan
mavi07
Doğru: 19
95 Puan