KPSS Tarih Atatürk İnkılapları Testi

KPSS Tarih Atatürk İnkılapları Testi

KPSS Tarih Atatürk İnkılapları Testi - çöz

KPSS Tarih Atatürk İnkılapları Testi soruları cevapları
KPSS Tarih Atatürk İnkılapları Testi

KPSS Tarih Atatürk İnkılapları TestiSoru 1


Şeyhülislamlık makamının kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Soru 2


I. Türk inkılabının halka aktarılması

ll. Toplumsal dayanışmanın sağlanması

lll. Güzel sanatlarda çalışmalar yapılması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi'nde açılan Halkevlerinin çalışma konuları arasında yer alır?

Soru 3


Saltanatın kaldırılması,

I. devlet başkanlığı,

ll. devletin rejimi,

llI. seçim sistemi

tartışmalarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

Soru 4


Atatürk Dönemi'ndeki;

I. ayrıcalık bildiren unvanların kaldırılması,

II. Medeni Kanun'un kabul edilmesi,

lll. kılık kıyafet düzenlemesinin yapılması

durumlarından hangilerinin toplumsal alanda birlik ve beraberlik sağlama amacı taşıdığı savunulabilir?

Soru 5


3 Mart 1924'te kapatılan Şeriye ve Evkaf Vekaletinin yerine aşağıdaki kurum çiftlerinden hangisinin kurulduğu söylenebilir?

Soru 6


Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen inkılaplarla

I. hukuk,

II. eğitim,

llI ekonomi

alanlarından hangilerindeki ikili uygulamalara son verildiği savunulabilir?

Soru 7


1933'te çıkarılan bir kanunla aşağıdakilerden hangisi kapatılmıştır?

Soru 8


II. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın uygulanamamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


1934 yılında 2258 sayılı Kanun ile Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı aşağıdaki organlardan hangisi tarafından verilmiştir?

Soru 10


Türkiye Cumhuriyeti'nde açılan ilk özel banka aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Atatürk Dönemi'nde ülke nüfusunun artırılımasına yönelik politika izlenmesinde,

I. uzun savaşlar nedeniyle genç ve yetişkin nüfusun azalması,

II. nüfus azlığının ekonomiyi olumsuz etkilemesi,

lll. nüfus artışıyla kültürel gelişimin sağlanması

durumlarından hangilerinin amaç!andığı söylenebilir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nde devletçiliğin resmi ekonomi politikası olarak ilanına etki eden en önemli dış nedendir?

Soru 13


Yabancı okulların denetim altına alınmasını sağlayan temel kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Millet Mekteplerinin açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenebilir?

Soru 15


Türk kadınına tanınan,

I. belediye seçimlerine katılma,

II. miras paylaşımında erkekle eşit hakka sahip olma,

Ill. evlilik süresince edinilmiş mallara ortak olma haklarından hangileri Atatürk Dönemi'ndedir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi 1920 ile 1928 yıllan arasında iç ve dış ticareti geliştirmeye ve üretimi artırmaya yönelik faaliyetler arasında yer almaz?

Soru 17


Devlet eliyle sanayiciye kredi vermek için kurulan Sanayi ve Maadin Bankası 1933 yılında aşağıdaki kuruluşlardan hangisine dönüştürülmüştür?

Soru 18


I. Harf inkılabının yapılması

ll. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması

III. Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması

IV. Etibank ve Sümerbankın kurulması

V. Tekke ve zaviyelerin kapatılması

Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi, bilim ve teknolojide ilerlemeyi sağlamada ve kültür alışverişini hızlandırmada diğerlerinden daha etkili olmuştur?

Paylaş

KPSS Tarih Atatürk İnkılapları Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ismail asla
Doğru: 18
100 Puan
erhan14
Doğru: 18
100 Puan
bet
Doğru: 18
100 Puan
hakan farme
Doğru: 18
100 Puan
sipahi
Doğru: 17
94.4 Puan