KPSS Tarih Testleri | 2018 KPSS Tarih Test çöz

KPSS Tarih Testleri | 2018 KPSS Tarih Test

KPSS Tarih Atatürk Sonrası Dönem Testi

KPSS Tarih Atatürk Sonrası Dönem Testi

KPSS Tarih Atatürk Sonrası Dönem Testi

KPSS Tarih Atatürk Sonrası Dönem Testi - çöz

KPSS Tarih Atatürk Sonrası Dönem Testi
KPSS Tarih Atatürk Sonrası Dönem Testi


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin II. Dünya Savaşı'na karşılık aldığı önlemler arasında gösterilemez?

Soru 2


II. Dünya Savaşı sonunda Kuzey Atlantik Paktı'na karşı Rusya öncülüğünde kurulan savunma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Trablusgarp Savaşı'ndan sonra İtalya'ya bırakılan Onikiada aşağıdakilerden hangisiyle Yunanistan'a bırakılmıştır?

Soru 4


Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus sorununun çözümlenmesiyle başlayan iyi ilişkiler 1950'li yıllardan sonra aşağıdakilerden hangisiyle tekrar bozulmuştur?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonunda Orta Doğu'da barış ve güvenliği sağlamak amacıyla kurulmuştur?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi 1945 yılında yapılan Toprak Reformu'nun amaçları arasında gösterilemez?

Soru 7


ABD, Sovyet Rusya tehdidine karşılık Türkiye'yi,

I. Marshall Planı,

Il. Truman Doktrini,

III. Sandler Raporu

belgelerinin hangileri ile kendi yanında tutmaya çalışmıştır?

Soru 8


Türkiye II. Dünya Savaşı'nda silahlı bir mücadeleye girmemesine rağmen savaşın son günlerinde,

I. İngiltere,

Il. Fransa,

III. Almanya

devletlerinden hangilerine resmen savaş ilan etmiştir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Köy Enstltüleri'nin amaçları arasında gösterilemez?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonucunda meydana gelen gelişmeler arasında gösterilebilir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi sonrasında yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez?

Soru 12


I. Adana

II. Bilecik

III. Kahire

Yukarıdaki görüşmelerden hangileri Türkiye'yi, II. Dünya Savaşı'na çekmek amacıyla yapılmıştır?


Testin Enleri

Elif.uysal
Doğru: 12
100 Puan
aysegulkhrmn
Doğru: 11
91.6 Puan
Nur öz
Doğru: 10
83.3 Puan
ahmetanıl
Doğru: 10
83.3 Puan
ironblood
Doğru: 10
83.3 Puan
muhammetercan
Doğru: 10
83.3 Puan
Ronaldinyoo
Doğru: 9
75 Puan
AZİZ ÖZDEMİR
Doğru: 8
66.6 Puan
Diyetisyen
Doğru: 8
66.6 Puan
daimi boz
Doğru: 7
58.3 Puan