KPSS Tarih Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları 3

KPSS Tarih Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları 3

KPSS Tarih Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları 3 - çöz

KPSS Tarih Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları 3 soruları cevapları

KPSS Tarih Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları 3


Soru 1


I-1924 Anayasası

II-1961 Anayasası

III-1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyetinde yukarıdaki anayasalardan hangileri halkoyuna sunulmuştur?

Soru 2


I-Üye devletlerin ekonomi politikalarını giderek birbirlerine yaklaştırmak

II-Üye devletler arasında, siyasi birliği sağlanmış bir Avrupa devleti meydana getirmek

III-Karadeniz’de kıyısı olan devletler arasında iş birliği sağlamak

Yukarıdakilerden hangileri, Avrupa Birliğinin amaçları arasındadır?

Soru 3


I. Mısır’ın Süveyş Kanalı’ nı millileştirmesi

II-İsrail Devleti’nin kurulması

III-İngilizlerin Filistin’den çekilmesi

XX. yüzyılda Orta Doğu’da görülenin yukarıdaki gelişmelerden hangilerini Arap milliyetçileri tepkiyle karşılamıştır?

Soru 4


Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerinde,

I-etnik ve dinî kaynaklı parçalanmışlık olması,

II-coğrafi konumların stratejik bakımdan önemli olması,

III-bu bölgelerdeki devletlerin, büyük devletlerin parçalanmasıyla ortaya çıkması

durumlarından hangilerinin sürekli olarak sorunların yaşanmasına neden olduğu savunulabilir?

Soru 5


Geniş bir petrol rezervi olan Amerika Birleşik Devletleri, başka nedenlerin etkisiyle Arap davasında, İsrail’e hemen hemen tam destek verirken, bölgede çıkan petrole daha bağımlı olan Batı Avrupa ülkeleriyle Japonya, daha ılımlı ve dengeli olmakta hatta belirli konularda Arap davasını desteklemektedir.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 6


Bütün devletlerin iş birliğini gerektiren bir sorun olan küresel ısınmanın çözülebilmesi amacıyla, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne bir ek niteliğinde hazırlanarak 2005 yılında yürürlüğe giren düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Avrupa Birliğine adaylık İçin başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterler Kopenhag’da belirlenmiştir. Kopenhag Kriterlerine göre aday ülkelerin,

I-hukukun üstünlüğü,

II-insan hakları,

III-azınlık haklan,

IV-piyasa ekonomisi

alanlarının hangilerinde belirli bir seviyeye gelmiş olmaları beklenmektedir?

Soru 8


Çin Halk Cumhuriyeti, 1949 yılında kurulduktan sonra Sovyetler Birliği’yle ilişkilerini güçlendirmeye çalışmış ve 1950 yılında dostluk anlaşması imzalamıştır. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, yeni Çin yönetimini tanımamış ve Çin’e ticari ambargo uygulamıştır. Çin Hükümeti, Birleşmiş Milletler Teşkilatından çıkarılarak yerine Milliyetçi Çin diye adlandırılan Tayvan Hükümeti alınmıştır. Zamanla büyük güç hâline gelen Çin Halk Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği’nden bağımsız bir politika izlemeye başlamış ve Sovyetler Birliği’nin Batıyla ilişkilerinde görülen yumuşama sonucunda yalnızlaşmıştır. Ancak 1965-1966 yıllarından sonra izlediği çok yönlü politikayla, Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerini düzeltmiş ve tekrar Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmuştur. Tayvan Hükümeti üyelikten çıkarılmıştır.

Verilen bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 9


26 Mart 1979 tarihinde, iki devlet arasındaki sınırları çizen İsrail - Mısır Barış Antlaşması imzalanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmanın neden olduğu gelişmelerden biri değildir?

Soru 10


XIX. yüzyılın ikinci yarısında İmparator Mutsuhito’ nun aydınların Batı tarzı yenilikler yapılması fikirlerine destek vermesiyle Japonya’da Meiji Restorasyonu denilen reform süreci başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu reform sürecinde gerçekleştirilenlerden biri değildir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları 3 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

cemzzzz
Doğru: 10
100 Puan
kübraa
Doğru: 10
100 Puan
i̇layda alda
Doğru: 10
100 Puan
esra karama
Doğru: 10
100 Puan
hümeyra nur
Doğru: 10
100 Puan