KPSS Tarih Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları 2

KPSS Tarih Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları 2

KPSS Tarih Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları 2 - çöz

KPSS Tarih Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları 2 soruları cevapları

KPSS Tarih Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları 2


Soru 1


Yusuf Akçura’nın, Osmanlı Devleti’nin çöküşünü önlemek amacıyla savunulan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük fikirlerini incelediği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Hatay’ın 1939’da ana vatana katılmasında,

I. Avrupa’daki güçler dengesinin bozulması,

II. Fransa’nın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istemesi,

III. Türkiye’nin Kellogg-Briand Paktına katılması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 3


ABD’nin Avrupa sorunlarından uzaklaşması ve İngiltere ile Fransa’nın Orta Doğu’da II. Dünya Savaşı’na kadar rakipsiz kalmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?

Soru 4


İkinci Dünya Savaşı’nın ardından;

I. Almanya,

II. Kore,

III. Japonya

topraklarının hangilerinde farklı rejimlerle yönetilen iki ayrı devlet kurulmuştur?

Soru 5


I. Potsdam Konferansı

II. Kahire Konferansı

III. Yalta Konferansı

IV. Adana Görüşmesi

Yukarıdakilerin hangilerinde, Müttefikler, Türkiye’ye II. Dünya Savaşı’na girmesi önerisinde bulundular?

Soru 6


İkinci Dünya Savaşı’nda 1945 yılına gelindiğinde, Mihver Devletlerin yenilgiye uğrayacakları belli olmuş ve bunun üzerine 4-11 Şubat 1945’de Yalta’da bir konferans düzenlenmiştir.

Yalta Konferansı’nın düzenlenmesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


I. Avrupa’da Nazizm ve Faşizm rejimlerinin ortaya çıkması

II. Doğu Almanya ile Batı Almanya’nın birleşmesi

III. Sovyetler Birliği’nin dağılması

Yukarıdakilerden hangileri İkinci Dünya Savaşı’ ndan sonra görülen gelişmeler arasındadır?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi kübizmin öncüsü kabul edilen ressamlardan biridir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda görülen sanat akımlarından biri değildir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi 19. – 20. yüzyıllarda ortaya çıkan sanat akımlarından biri değildir?

Soru 11


İkinci Dünya Savaşı’nın başlarında Almanya ile anlaşarak Polonya’yı işgal eden ancak daha sonra Almanya’nın, topraklarına saldırısı karşısında İngiltere’nin de içinde bulunduğu Müttefik (Bağlaşık) Devletler grubuna katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başlarında Fransa’da ortaya çıkan ve açık havada günün değişen saatlerinde gelen ışığın nesneler üzerindeki biçim ve renk değişimlerini tabloya yansıtmayı amaçlayan sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Eski Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi ve yayımlanması sonucunda antik dönem sanatına duyulan hayranlığın artmasıyla Barok ve Rokoko üsluplarının abartılı tarzına bir tepki olarak doğan ve 18. yüzyıl sonunda tüm Avrupa’yı etkileyen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Sakıp Sabancı Müzesinde 20 Eylül 2008 - 1 Şubat 2009 tarihleri arasında yapıtları sergilenen; 1904 -1989 yılları arasında yaşamış, Sürrealist (Gerçeküstücü) akımının önemli temsilcilerinden kabul edilen İspanyol ressam kimdir?TODAİE / 2009

Soru 15


Birleşmiş Milletler Anayasası’nı belirleyen metin aşağıdaki gelişmelerden hangisinde hazırlanmıştır?2013 - ÖABT / SOS

Soru 16


II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de başbakanlık yapmış olan kişiler, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

2013 - ÖABT / TAR

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde çıkarılmış olan kanunlardan biri değildir?2013 - ÖABT / TAR

Soru 18


1890 Türkistan doğumlu olup Basmacı Hareketi içerisinde yer alan ve 1939’da İstanbul Üniversitesi’nde Umumi Türk Tarihi kürsüsünü kuran ordinaryüs unvanlı Türk tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Baas Hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 20


Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesiyle birlikte jeopolitik kavramı 1990’lardan itibaren yeniden tanımlanmaya başlanmıştır. Buna göre;

I. çevresel değişim,

II. küresel ekonomi,

III. küresel moda ifadelerinden hangileri, Yeni Jeopolitik’in tanımlanmasında kullanılmaktadır?

Soru 21


Sosyalist bir sistemle yönetilen, birleşik ve laik bir Arap toplumu oluşturmayı amaçlayan siyasal hareket aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22


1950’li yılların başlarında Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması amacı ile Yorgo Grivas liderliğinde kurulmuş Rum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları 2 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

bahadır elm
Doğru: 22
100 Puan
hümeyra nur
Doğru: 22
100 Puan
ismail asla
Doğru: 22
100 Puan
erhan şentü
Doğru: 21
95.4 Puan
2020hedef90
Doğru: 21
95.4 Puan