Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi - çöz

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi soruları cevapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi


Soru 1


Kasım 1917’de İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından Siyonist Federasyonu Başkanı’na gönderilen mektupla, İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul ettiği resmen bildirilmiştir. Bu tarihten sonra Yahudiler büyük kitleler hâlinde Filistin’e göç etmeye başlamışlardır.

Yahudi devleti kurulması konusunda bir dönüm noktası kabul edilen bu belge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Boğazların durumunun gözden geçirilmesi amacıyla 1936’da Montrö’de toplanan konferansa, Lozan Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalayan devletlerden biri olmasına rağmen Akdeniz’deki yayılmacı emellerinden dolayı katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Savaşın ulusal siyasetin aracı olarak kullanılmasından vazgeçilmesi amacıyla 1928 yılında Fransa ve ABD Dışişleri Bakanları tarafından esasları belirlenen ve İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika, Japonya gibi devletlerin de katıldığı pakt aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Uzak Doğu’nun II. Dünya Savaşı’nın cephelerinden biri hâline gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi, 1929 yılında başlayan dünya ekonomik krizinin etkilerinden biri değildir?

Soru 6


Türkiye’de,

I. varlık,

II. toprak mahsulleri,

III. emlak

vergilerinden hangileri, ll. Dünya Savaşı’nın etkisiyle çıkarılmıştır?

Soru 7


Doğu Bloku içinde yer alan devletlerde komünist rejimler SSCB’nin baskısıyla oluşmasına rağmen yalnız iki ülkede II. Dünya Savaşı sırasında komünist partilerin Alman işgaline karşı başarılı direnişi, bu rejimin kurulmasında etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu iki ülkeden biridir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi, Haziran 1945’te Dörtlü Takrir olarak bilinen önergeyi imzalayan ve sonraki süreçte Demokrat Parti’yi kuran devlet adamlarından biri değildir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 9 Aralık 1948 tarihinde “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme” nin kabul edilmesinin nedenlerinden biridir?

Soru 10


Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi lideri olan, 1869-1948 yılları arasında yaşamış, Hindistan’da 2 Ekim günü anısına milli tatil olarak kutlanan, ülkesinin sosyal ve ekonomik ilerlemesi için çalışmalar yapmış devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

melahat
Doğru: 10
100 Puan
murat demir
Doğru: 10
100 Puan
gökçe zenci
Doğru: 10
100 Puan
onurgun
Doğru: 10
100 Puan
beraatbelge
Doğru: 10
100 Puan