KPSS Tarih Deneme Sınavı IV

KPSS Tarih Deneme Sınavı IV

KPSS Tarih Deneme Sınavı IV - çöz

KPSS Tarih Deneme Sınavı IV soruları cevapları
KPSS Tarih Deneme Sınavı IV

KPSS Tarih Deneme Sınavı IVSoru 1


"İslamiyet öncesinde Türkler bir çok devlet kurmuşlardır."

Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?

Soru 2


I. Kut inancı

II. Veraset sistemi

III. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması

yukarıdakilerden hangileri devletin yıkılmasında etkili olmuştur?

Soru 3


Gazneli'ler aşağıdaki savaşlardan hangisiyle yıkılma sürecine girmiştir?

Soru 4


Anadolu Selçuklular;

I. Alanya

II. Trabzon

III. Sinop

gibi şehirlerden hangisini ticareti geliştirmek için almıştır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi ahilik teşkilatının özelliklerinden değildir?

Soru 6


I. Devletin doğal sınırlarına ulaşması

II. Yeniçeri ocağının bozulması

III. Tımar sisteminin bozulması

yukarıdakilerden hangileri Osmanlı devletinin duraklamasını iç nedenlerindendir?

Soru 7


I. Cem sultan

II. Şeyh Sait isyanı

III. Mısır olayı

yukarıdakilerden hangileri Osmanlıda iç sorunlardan uluslararası bir sorun haline gelmiştir?

Soru 8


I. Sened-i İttifak

II. Tanzimat Fermanı

III. Kanun-i Esasi

Osmanlı devletinde yukarıdakilerden hangileri padişahın yetkilerini kısıtlamıştır?

Soru 9


I. Vilayet nizamnamesi

II. Mecellenin hazırlanması

III. Sanayi nefise mektebinin açılması

yukarıdakilerden hangileri Tanzimat dönemi gelişmeleri arasındadır?

Soru 10


I. Ordunun bir kısmının terhis edilmesi

II. 31 Mart Olayı

III. Ordu komuta arasındaki siyasi çekişmeler

yukarıdakilerden hangileri Osmanlı'nın I. Balkan savaşını kaybetme nedenleri arasındadır?

Soru 11


Birinci Dünya savaşında aşağıda yapılan antlaşmalardan hangisi Osmanlıdaki ümmetçilik fikrinin önemini kaybettiğinin kanıtıdır?

Soru 12


I. Wilson İlkeleri

II. Bristol Raporu

III. Harbourd Raporu

Yukarıdakilerden hangileri Azınlıkların toprak taleplerinde bulunmalarında ve çeşitli örgütler kurmalarında etkili olmuştur?

Soru 13


Aşağıdaki yararlı cemiyetlerden hangisinin düşmana karşı farklı bir mücadele yöntemi vardır?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşı hazırlık dönemi gelişmelerinden değildir?

Soru 15


Mustafa Kemal hangi gelişmeden sonra İstanbul hükümeti tarafından geri çağırılmıştır?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi 1921 Teşkilat-ı Esasi özelliklerinde değildir?

Soru 17


I. Osmanlı'da mecburi askerlik olmayacak

II. Kapitülasyonlar bütün devletlere verilecek

III. Boğazlar Osmanlı'nın içinde bulunmadığı bir heyet tarafından yönetilecek

Yukarıdakilerden hangileri Sevr Barış antlaşması kapsamındadır?

Soru 18


Kurtuluş savaşında, yapıldığı yıl ve taktik itibariyle farklı olan tek savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


TBMM’de öğretimin birleştirilmesine ilişkin öneri aşağıdakilerden hangisiyle birlikte görüşülerek yasalaştırılmıştır?

Soru 20


I. Fransa

II. Rusya

III. Bulgaristan

Lozan Antlaşmasına yukarıdaki devletlerden hangileri boğazlar için katılmıştır?

Soru 21


Lozan Antlaşmasında Türkiye'yi Borçlar ve yabancı okullar konusunda en çok uğraştıran devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22


Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan inkılaplar arasında değildir?

Soru 23


I. Millet mekteplerinin açılması

II. Miladi takviminin kabulü

III. Üniversite reformu

yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 24


I. Devletin adı, rejimi belli oldu

II. Hükümetin kurulması kolaylaştı

III. Meclis hükümeti sistemine geçildi

yukarıdakilerden hangileri cumhuriyetin ilanının sonuçları arasındadır?

Soru 25


I. Kapitülasyonların kaldırılması

II. kabotaj kanunun kabulü

III. koruyucu gümrük yasasının çıkartılması

yukarıdaki gelişmeler daha çok hangi ilke ile ilgilidir?

Soru 26


Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya savaşı sonrası kurulup sadabat paktının devamı niteliğindedir?

Soru 27


I. Balkan antantı

II. Montrö Boğazlar sözleşmesi

III. Sadabat paktı

Yukarıdakilerden hangileri İtalya ve Almanya'nın saldırgan tutumuna karşı aldığı önlemler arasındadır?

Paylaş

Etiketler: kpss, tarih, deneme
KPSS Tarih Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

mesut oğur
Doğru: 27
100 Puan
diyetisyen
Doğru: 25
92.5 Puan
vatay
Doğru: 24
88.8 Puan
murat tunç
Doğru: 23
85.1 Puan
hatip
Doğru: 23
85.1 Puan