KPSS Tarih Atatürk'ün Hayatı Test

KPSS Tarih Atatürk'ün Hayatı Test

KPSS Tarih Atatürk'ün Hayatı Test - çöz

KPSS Tarih Atatürk'ün Hayatı Test soruları cevapları
KPSS Tarih Atatürk'ün Hayatı Test

KPSS Tarih Atatürk'ün Hayatı TestSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı sırasında katıldığı etkinliklerden biri değildir?

Soru 2


I. Muş ve Bitlis’in Ruslardan geri alınması

II. Anafartalar ve Arıburnu savaşlarının kazanılması

III. I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi

Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirilmesinde Mustafa Kemal’in etkisi vardır?

Soru 3


Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920 tarihinde TBMM’ ye sunduğu önergede aşağıdaki konulardan hangisine yer verilmemiştir?

Soru 4


Bir İngiliz diplomatın “Kemalist Cumhuriyet’in dostluk elini uzatmadığı ve aralarında Osmanlı İmparatorluğu’nun düşmanlarının da bulunduğu tek bir komşusu dahi yoktur.” sözü, Mustafa Kemal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine kanıttır?

Soru 5


Birinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal’in askerî ataşe olarak bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Cumhuriyet Dönemi’nde ilk Atatürk heykeli, aşağıdaki şehirlerin hangisinde açılmıştır?

Soru 7


Son Osmanlı Mebuslar Meclisi seçimlerinde Mustafa Kemal, aşağıdaki illerin hangisinden milletvekili seçilmiştir?

Soru 8


Gazi Mustafa Kemal, kaleme aldığı Nutuk’u aşağıdakilerden hangisinde okumuştur?

Soru 9


I. Edirne

II. Muş

III. Bitlis Birinci Dünya Savaşı’nda,

yukarıdaki illerden hangileri Mustafa Kemal komutasında geri alınmıştır?

Soru 10


Bazı genç subaylar gibi Mustafa Kemal de Trablusgarp Savaşı’na gönüllü katılmış, yerli halkı İtalyanlara karşı örgütleyerek mücadele etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu mücadelenin verildiği yerlerden biridir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Mustafa Kemal’in savaştığı cephelerden biridir?

Soru 12


Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı sırasında,

I. Çanakkale,

II. Suriye,

III. Irak

cephelerinin hangilerinde görev almıştır?

Soru 13


Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisini aşağıdakilerden hangisi vermiştir?

Soru 14


1938-1953 yılları arasında Atatürk’ün na’şının geçici olarak konulduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


I. Vatan ve Hürriyet

II. İttihat ve Terakki

III. Hürriyet ve İtilaf

Mustafa Kemal yukarıdaki cemiyetlerden hangilerinin kurucuları arasındadır?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki partisinden ayrılmasının nedenlerinden biridir?

Soru 17


Mustafa Kemal’in komutanlığını yaptığı,

I. Derne,

II. Anafartalar,

III. Conkbayırı

savaşlarından hangilerinin kazanılması İstanbul’un işgalini önlemiştir?

Soru 18


Atatürk’ün doğumunun 100. yılının tüm ülkelerde kutlanması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

Soru 19


Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelerek düşüncelerini yaymak için Fethi Bey’le birlikte çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde açılmamıştır?

Soru 21


Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün doğum yılı olan 1881’in yüzyıl biçimindeki ifadesidir?

Soru 22


Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan biyografik bir eserdir?

Soru 23


Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti Dönemi’nde Atatürk ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan biri değildir?

Soru 24


Son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimlerine katılan Mustafa Kemal, aşağıdaki illerin hangisinden milletvekili seçilmiştir?

Paylaş

KPSS Tarih Atatürk'ün Hayatı Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

bariseko20
Doğru: 22
91.6 Puan
rumeysa7
Doğru: 22
91.6 Puan
hilmivezir
Doğru: 20
83.3 Puan
yunus emre
Doğru: 20
83.3 Puan
hakangun
Doğru: 19
79.1 Puan