KPSS Tarih Test Soruları V

KPSS Tarih Test Soruları V

KPSS Tarih Test Soruları V - çöz

KPSS Tarih Test Soruları V soruları cevapları

KPSS Tarih Test Soruları V


Soru 1


I . Tarihte töre sistemini yazılı hâle getiren ilk Türk devletidir.

II. Din değiştiren ilk Türk devletidir.

III. Türk tarihinin ilk yazılı belgesini hazırlamışlardır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Uygur Devleti’ne ait özellikler arasında gösterilebilir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerde devlet adamlarının millete hesap vermesi, devlet ve halkın karşılıklı olarak görevlerinin belirtilmesi konularını içermektedir?

Soru 3


XIII. yüzyılda Anadolu’da kurulmuş olan bu teşkilat, Türk gelenek ve göreneklerini bulunduğu bölgelerde yaşatarak çevresine ömek olurdu. Kadınların eğitimi ile ilgilenir ve kimsesiz kadınlara sahip çıkarlardı.

Yukarıda özellikleri verilen teşkilatlanma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


I. Enderun Mektebinin açılması

II. Yaya ve müsellem adı verilen ilk düzenli ordunun oluşturulması

III. ilk kez kadı ve subaşı atamasının yapılması

Osmanlı Devleti’nde yukarıda verilen gelişmelerden hangileri I. Murat Dönemi’ne aittir?

Soru 5


OsmanlI Devleti’nde resmî tarih yazıcılarına “vakanüvis” adı verilmektedir.

Osmanlı Devleti’nde ilk vakanüvis aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Osmanlı Devleti’nde mahkemelerde alınan kararların kaydedildiği defterler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Osmanlı Devleti’nde 1908’de açılan Batılı tarzda İlk müzik okulu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti Avrupa devletleriyle siyasi, kültü­rel, sosyal ve bilimsel anlamda etkileşime girmiştir. Osmanlı Devleti’nin bu dönemde Batı’ya açılan ilk penceresi olarak değerlendirilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi’nde yapılan ıslahatlardan biri değildir?

Soru 10


Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek amacıyla XIX. yüzyılda fikir akımları ortaya çıkmıştır.

Bunlardan Osmanlıcılık fikrinin temsilcileri arasında;

I. Mithat Paşa,

II. Ziya Paşa,

III. Mehmet Akif adlı kişilerinden hangileri yer almaktadır?

Soru 11


Tanzimat Dönemi gelişmeleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 12


Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ na girmesiyle;

I. Almanya’nın Avrupa'daki savaş yükünün hafiflemesi

II. itilaf devletlerinin gizli antlaşmaları öne sürmesi

III. Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması

IV. İngiltere’nin Kıbrıs’ı topraklarına kattığını açıklaması gelişmelerinden hangileri gerçekleşmiştir?

Soru 13


- Merkezi İstanbul olan cemiyet, basın - yayın yoluyla Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurmaya çalışmıştır.

- Cemiyetin kurucuları arasında yer alan Dr. Esat Işık, raporunda Kuvayimilliye tabirinden ilk kez söz etmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen millî varlığa yararlı cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


I. Temsil Heyetinin yürütme yetkisini kullanması

II. Komutanlar toplantısının yapılması

III. Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi

Yukanda verilenlerden hangileri Sivas Kongresi’nin sonuç­ları arasında yer almaktadır?

Soru 15


- Sivas Kongresi’nde alınan bir kararla çıkarılmaya başlanmıştır.

- ilk yazıları Mustafa Kemal yazmıştır.

- Mustafa Kemal’in “benim gazetem“ dediği yayın organıdır.

Yukarıda özellikleri verilen Millî Mücadele yanlısı basın organı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Millî Mücadele Dönemi’nde Güney Cephesi’nde göstermiş oldukları direniş ye başarıdan dolayı bazı şehirlerimize unvanlar verirniştir.

Bunlardan;

I. Antep,

II. Maraş,

III. Urfa

şehirlerinden hangilerine unvanlar, Atatürk Dönemi’nde verilmiştir?

Soru 17


Mustafa Kemal aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonu» cunda İsmet Paşa’ya çektiği telgrafta “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz." demiştir?

Soru 18


24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşmasında yer alan konulardan hangisi daha sonraki dönemde dış politikada gündeme gelmemiştir?

Soru 19


Aşağıdaki partilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı ile ilgisi oldu­ğu gerekçesiyle kapatılmıştır?

Soru 20


Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk’ün direktifiyle konservatuvar hazırlıklarına başlandı.

Atatürk, Türk operasının hazırlanması için aşağıdaki müzisyenlerden hangisini görevlendirmiştir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Test Soruları V sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

swexswe
Doğru: 20
100 Puan
brader zmn
Doğru: 19
95 Puan
nisanur2121
Doğru: 18
90 Puan
mehmet can
Doğru: 17
85 Puan
seena
Doğru: 17
85 Puan