KPSS Tarih Test Soruları III

KPSS Tarih Test Soruları III

KPSS Tarih Test Soruları III - çöz

KPSS Tarih Test Soruları III soruları cevapları

KPSS Tarih Test Soruları III


Soru 1


Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

Soru 2


Türk-İslam devletlerinde vakıflar; sağlık sosyal, eğitim, ticaret ve dini alanda birçok eserin ya-pılmasını sağlayan kurumlardır.

Buna göre vakıflar tarafından yapılan,

I. Kervansaray

II. İmarethane

III. Darüşşifa

eserlerinden hangileri ticaretin gelişmesinde etkili olmuştur?

Soru 3


Aşağıdaki Türk devlet ve beyliklerinden hangileri denizcilikle uğraşmamıştır?

Soru 4


Fatih Döneminde,

- Sinop

- Trabzon

- Kırım yörelerinin alınmasının,

aşağıdaki gelişmelerden hangisinin gerçekleşmesinde etkili olduğu söylenemez?

Soru 5


Mekke ve Medine’ye hâkim olan ve Hadimül Haremeyn unvanını alan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi 1864 yılında kabul edilen Vilayet Nizamnamesi ile oluşturulan idari birimlerinden biridir?

Soru 7


I. Ehli Hibre

II. Kethüda

III. Yiğitbaşı

Yukarıdakilerden hangileri loncaların yönetiminde bulunun görevliler arasında yer alır?

Soru 8


Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altında uzun süre yaşayan Sırp, Bulgar ve Rumların ayaklanarak bağımsızlıklarını elde etmesinde, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde askeri alanda yapılan düzenlemeler arasında yer almaz?

Soru 10


Osmanlı Devletinin ödeyemediği iç ve dış borçlarını düzenlemek amacıyla, alacaklıların talepleri doğrultusunda şekillendirilerek 20 Aralık 1881 tarihinde açıklanan mali kararlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

Soru 11


Kişi özgürlüğü ve dokunulmazlığı; öğrenim, basın, ticaret ve sanat özgürlüğünü; mal ve mülk dokunulmazlığı mahkemelerin bağımsızlığı ve açık olması hükmü Türk tarihinde ilk kez aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır?

Soru 12


Avrupa’daki eyaletlerin birbiri ardına kaybedilmesi, Müslüman Arnavutların ayrılması ve Araplar arasındaki ayrılıkçı eğilimlerin artması Osmanlı aydınları arasında,

I. Batıcılık

II. Türkçülük

III. Devletçilik akımlarından hangilerinin güçlenmesinde etkili olmuştur?

Soru 13


Paris Konferansı’nda İzmir ve çevresinin Yunanlılara verilmesinin kararlaştırılması, I. Dünya Savaşı sırasında imzalanan aşağıdaki gizli antlaşmalardan hangisine uyulmadığını göstermektedir?

Soru 14


Aşağıdaki hükümetlerden hangisi, Ali Galip Olayı’nda rolü olması nedeniyle Temsil Heyeti’nin baskısı üzerine istifa etmiştir?

Soru 15


Atatürk, Kurtuluş Savaşı için “Eriştiğimiz başarı; milletin kuvvetlerini ve faaliyetlerini birleştirmesinden ileri gelmiştir. İlham ve kuvvettin kaynağı milletin kendisidir.” demiştir.

Buna göre Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında,

I. Ulusal birliğin sağlanması

II. Milli egemenlik ilkesinin benimsenmesi

III. İnkılapların yapılması

faktörlerinden hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde kurulmuştur?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi, I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkan ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz?

Soru 18


Lozan Konferansı sırasında Dışişleri Bakanlığı’na getirilen ve Türkiye adına görüşmeleri yürüten devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim ve öğretim alanında farklılıkları sona erdiren ilk yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20


Atatürk, İş Bankası’nda bulunan hisselerinden gelen gelirleri,

I. Türk Dil Kurumu

II. Türk Tarih Kurumu

III. Türk Hava Kurumu

kurumlarından hangilerine bağışlamıştır?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Test Soruları III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ohalime
Doğru: 20
100 Puan
rocker09
Doğru: 18
90 Puan
erdinç hast
Doğru: 18
90 Puan
yilmaz kara
Doğru: 18
90 Puan
ikinciselcu
Doğru: 18
90 Puan