KPSS Tarih Deneme Sınavı çöz

KPSS Tarih Deneme SınavıSoru 1


Tüm Türk devletlerinde, ayrıca yabancı ordularda görülen, Orduda Onlu Sistem hangi türk hükümdarı tarafından ilk kez uygulanmıştır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletleri ile Türk İslam devletleri arasındaki benzer özelliklerden birisidir?

Soru 3


- İlk Turk-İslam eserlerindendir.

- Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu ispatlamak için yazılmıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk-İslam eseri hangisidir?

Soru 4


I. Enderun Mektebi

II. Yeniçeri Ocağı

IIl. Dar'ül Tıp

Osmanlı Devleti'nde yer alan yukarıdaki kurumlardan hangisinin öğrenci ihtiyacı devşirme sistemiyle sağlanmaktadır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde olağanüstü hallerde alınan vergiler arasında yer alır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde maliyenin bozulmasına doğrudan neden olan etmenlerden değildir?

Soru 7


Osmanlı Devleti'nde, dil ve edebiyatla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


- Nizamıcedit Ordusu kuruldu.

- Yerli malı kullanımı özendirildi.

- Avrupa'da sürekli elçilikler açıldı.

Yukarıda verilen ıslahatlar Osmanlı Devleti'nde hangi devlet adamı tarafından yapılmıştır?

Soru 9


Osmanlı Devleti'nde padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Osmanlı tarihinde, rejime karşı çıkarılan ilk isyan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


ll. Abdülhamit'in, I. Meşruti yönetime son vererek meclisi kapatmasında ki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Mondros'tan sonra kurulan milli cemiyatierin ortak özelliği bölgesel olmalarıdır.

Aşağıdaki yararlı cemiyetlerden hangisi bu özelliğe uymamaktadır?

Soru 13


- Ege'deki üstünlük Yunanistan'a geçti.

- Batı Trakya Türkleri sorunu başladı.

- Türk-Bulgar sınırı çizildi.

Yukarıda bazı sonuçları verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Erzurum Kongresi'nde, İstanbul Hükumeti görevini yerine getirmediği için geçici bir hükümet kurma fikri ortaya atılmıştır.

Kurulacak hükümet için geçici tabirinin kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


I. Amasya Genelgesi kararları

II. Misakımilli kararları

lll. Kuvayımilliyenin kurulması

Yukarıda verilenlerden hangileri bağımsızlıkla ilişkilendirilebilir?

Soru 16


Temsil Heyetinin Ankara'yı merkez seçmesinde Ankara'nın;

I. mücadele edilen cephelere uzak olması,

II. istanbul'a yakın olması,

III. ulaşım ve haberleşme yolları üzerinde olması

özelliklerinden hangileri etkili olmamıştır?

Soru 17


1683 II. Viyana Kuşatması'nda yenilerek savunmaya çekilen Türk ordusu ilk kez hangi olay sonrasında taarruz gücüne ulaşabilmiştir?

Soru 18


İzmir'in işgali üzerine, işgalleri durdurmak amacıyla halk tarafından oluşturulan silahlı mücadele örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I. TBMM Dönemi'nde gerçekleşmemiştir?

Soru 20


- İtilaf güçlerinin İngiltere'yi yalnız bırakması

- İngiltere'nin TBMM ile yeni bir savaşı göze alamaması

Yukarıda verilen durumlar hangi olaya ortam hazırlamıştır?

Soru 21


Türk Devleti ve halkı, tam bağımsızlığını aşağıdaki olayların hangisiyle tüm dünyaya kabul ettirmiştir?

Soru 22


I. Kadına ekonomik ve hukuksal haklar verilmesi

II. TBMM'nin açılması

III. Ağırlık ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi

Yukarıda verilen yenilik hareketlerinin aşağıdaki hangi ilkelerle ilgili olduğu savunulabilir?

Soru 23


Mustafa Kemal'in;

- hükümetin denetimini sağlamak,

- halkın yönetime katılımını artırmak

düşünceleriyle en çok örtüşen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24


Cumhuriyet rejimine karşı gelenlerin engellenmesinde;

I. halifeliğin kaldırılması,

II. tekke ve zaviyelerin kapatılması,

III. Erkan-ı Harbiye Vekaletinin kaldırılması

yeniliklerden hangisi daha etkili olmuştur?

Soru 25


Aşağıdakilerden hangisi II. TBMM Dönemi'nde görülen gelişmeler arasında yer almaz?

Soru 26


Yapılan her işte, bilim ve aklın rehber olarak kabul edilmesi hangi Atatürk ilkesiyle doğrudan ilgilidir?

Soru 27


Lozan Konferansı'nda görüşmeler bir ara kesilmiş, sonra tekrar başlamıştır.

Bu kesintiye sebep olan konulardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Tarih Deneme Sınavı çöz

KPSS Tarih Deneme Sınavı çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. KPSS Tarih Deneme Sınavı soru ve cevapları çözün. KPSS Tarih Deneme Sınavı sorularını çöz KPSS Tarih Deneme Sınavı sorularını ve cevapları anında görüntüle. KPSS Tarih Deneme Sınavı çöz. KPSS Tarih Deneme Sınavı soru ve cevapları çözün. KPSS Tarih Deneme Sınavı sorularını çöz KPSS Tarih Deneme Sınavı test sorularını çöz.

KPSS Tarih Deneme Sınavı Soruları

2021 KPSS Tarih Deneme Sınavı