2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIX çöz

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIXSoru 1


Yazılı hukuk sistemine geçen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen;

I. Sınıfsal farkların olmaması

II. Mimarinin gelişmesi

III. Askeri teşkilatın güçlenmesi

gibi gelişmelerden hangisinde göçebe yaşam tarzının etkisinden söz edilebilir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Mısır'da kurulan ilk Türk-İslam devletlerinden değildir?

Soru 4


Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Anadolu Moğol istilasına açık bir hale gelmiştir?

Soru 5


I. İnce minareli medrese

II. Ayşe Bibi türbesi

III. Karatay medresesi

IV. Nizamiye medresesi

Yukarıdaki eserlerden hangileri Anadolu Selçuklu devletine aittir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti genel özelliklerinden değildir?

Soru 7


Osmanlı Devletinde;

I. Yeniçeri Ağası

II. Defterdar

III. Kaptan-ı Derya

IV. Nişancı

yukarıdakilerden hangisi seyfiye sınıfına mensuptur?

Soru 8


- Mühendishane-i Bahri Humayun kuruldu.

- İlk defa iç borçlanmaya gidildi.

- Sürat Topçuları Ocağı açıldı.

yukarıdaki gelişmeler hangi padişah döneminde yaşanmıştır?

Soru 9


Osmanlı Devletinde 31 Mart olayına;

I. Ahrar fırkası

II. İttihat ve terakki

III. Serbesti Gazetesi

IV. Avcı taburları

hangileri destek vermiştir?

Soru 10


Aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle boğazlar ve çevresi Rusya'ya verilmiştir

Soru 11


Misak-ı Millide;

I. Doğu Trakya

II. Batum

III. Arap Memleketleri

IV. Ardahan

hangilerinde halk oylamasının yapılması öngörülmüştür?

Soru 12


M. Kemal'in doğrudan çağrısı üzerine toplana ve temsil heyetinin üye sayısının arttırıldığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Vilayet-i Selase (Kars, Ardahan, Batum) ilk kez hangi anlaşma ile sınırlarımız dışında kalmıştır?

Soru 14


I. Türkçe (İstanbul)

II. İkdam

III. Yen Gün

IV. Alemdar

yukarıdaki gazetelerden hangileri milli mücadeleye karşı yayın yapmıştır?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi gelişmeleri arasında değildir?

Soru 16


Osmanlı'nın kaybettiği halde toprak kazandığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


I. Kapitülasyonlar

II. Boğazlar

III. Ermeni yurdu

Türk hükümeti Lozan'a gönderdiği İsmet Paşa'dan yukarıdaki konulardan hangilerinde kesinlikle pazarlık yapılmamasını istemiştir?

Soru 18


1750 yılında İngiltere'de başlayıp 1800'lü yıllarda daha etkili hale gelen sanayi inkılabı, aşağıdaki Osmanlı kurumlarından hangisinin iflasında etkili olmuştur?

Soru 19


1926'da çıkarılan kabotaj kanununda hangi olay etkili olmuştur?

Soru 20


Osmanlı'da çıkartılan ilk mizah dergisi hangisidir?

Soru 21


I. Kadınlara mirasta eşitlik

II. Kadının, eşinin izni olmadan istediği işte çalışabilmesi

III. Resmi nikah zorunluluğu

IV. Kadının kendi soyadını kullanabilme

yukarıdakilerden hangileri 1926 Medeni Kanun kapsamındadır?

Soru 22


I. Yerinden yönetimcilik

II. Liberalizm

III. Toprak Reformu

yukarıdakilerden hangileri terakkiperver cumhuriyet fırkası programında yer alır?

Soru 23


Atatürk'ün "Bu ülke şeyhler, dervişler ve müritler ülkesi olamaz." sözü aşağıdaki hangi gelişmeyle ilgilidir

Soru 24


I. Aşar vergisinin kaldırılması

II. Kadınlara siyasi hakların verilmesi

III. Tevhid-i Tedrisat

yukarıdakilerden hangileri halkçılıkla ilgilidir?

Soru 25


Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin sembolik hale geldiğinin en güçlü kanıtıdır?

Soru 26


I. Tevhid-i Tedrisat

II. Harf İnkılabı

III. Halk Evleri

yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 27


Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşı sırasında yeni kurulan devletlerden biri değildir?

Paylaş

Etiketler:
2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIX sorularını online çözebilirsiniz.

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIX çöz

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIX çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIX soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIX sorularını çöz 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIX sorularını ve cevapları anında görüntüle. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIX çöz. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIX soru ve cevapları çözün. 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIX sorularını çöz 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIX test sorularını çöz.

2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIX Soruları

2021 2020 KPSS Tarih Deneme Sınavı XIX