KPSS Tarih Deneme Sınavı II çöz

KPSS Tarih Deneme Sınavı IISoru 1


Aşağıdakilerden hangisi Karluklarla ilgili yanlış bir bilgidir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi orta Asya Türk göçlerinin nedenleri arasında gösterilemez?

Soru 3


I.Çadır sanatının gelişmesi

II.Hapis cezalarının kısa süreli olması

III.Özel mülkiyetin gelişmemesi

yukarıdakilerden hangileri göçebe yaşam tarzının sonucudur?

Soru 4


İslamiyet öncesi Türk devletlerinden hangisi sanatta hayvan üslubunu ilk kez kullanmıştır?

Soru 5


İltizam sisteminin uygulandığı toprak aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Osmanlı Devleti'nde;

I. IV. Murat

II. Genç Osman (II.Osman)

III. III. Selim

IV. II: Abdülhamit

yukarıdaki padişahlardan hangileri devletin içinde bulunduğu durum ve sorunların çözümü konusunda devlet adamlarına raporlar hazırlatmıştır?

Soru 7


-Enlem ve boylam dairelerini tespit etmiştir.

-Doğuda coğrafyayı bir bilim haline getirmiştir.

-Aşar'ül Bakiye Hint tarihi

gibi eserleri olan ve Gazneliler döneminde yaşayan ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi lale devri gelişmeleri arasında değildir?

Soru 9


I. Danıştay'ın kurulması

II. Kanun gücünün ilk kez ortaya çıkması

III: Galatasaray Sultanesi'nin açılması

IV. Askerliğin vatan görevi haline gelmesi

yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri Abdülaziz dönemine aittir?

Soru 10


Osmanlı Devletinde;

I. Kanunname-i Ali Osman

II. Gülhane-i Hattı Hümayun

III. Islahat fermanı

gibi gelişmelerden hangileri ile devleti bütünlüğü korunmaya çalışıldığı söylenilebilir?

Soru 11


I. Arnavutluk

II. Batı Trakya

III. Makedonya

yukarıdakilerden hangileri I. Balkan savaşı sonunda kaybedilmiştir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'nin özelliklerinden değildir?

Soru 13


I. Güney

II. Batı

III. Doğu

yukarıdaki cephelerden hangilerinde düşman devletlerle düzenli birlikler savaşmıştır?

Soru 14


İtilaf devletleri TBMM Hükümetinin hangi gelişmeyle ilk defa hukuken tanımıştır?

Soru 15


I. Erzurum Kongresi

II. Son Osmanlı Mebusan Meclisi

III. Sivas Kongresi

M. Kemal yukarıdaki kongrelerden hangilerine başkanlık yapmıştır?

Soru 16


TBMM'nin uluslararası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi anlaşmayla kazanılmıştır?

Soru 17


I. Amasya Görüşmeleri

II. Sivas Kongresi

III. Misak-ı Milli kararlarının alınması

bu gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 18


Son Osmanlı Mebusun Meclisi içinde yer alan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Milli'nin ilanını sağlayan gurup aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


I. Mondros ateşkes antlaşması

II. Mudanya Mütarekesi

III. Lozan Antlaşması

yukarıdakilerden hangileri TBMM adına ismet İnönü İmzalamıştır?

Soru 20


Çok partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır?

Soru 21


I. Referandum

II. Boğazlar

III. Azınlıklar

yukarıdakilerden hangileriyle ilgili kararlar Misak-ı Millide alınmıştır?

Soru 22


Atatürk'ün "Bu bir din olayı değil dil olayıdır." sözü hangi gelişmeyle ilgilidir?

Soru 23


I. Milli koruma kanunu

II. İş Bankasının Kurulması

III. Eti Bankın Kurulması

yukarıdakilerden hangileri devletçilikle ilgilidir?

Soru 24


1908'de İttihatçılar tarafından kurulmuş olan ve 19931'de kapatılıp halk evlerine dönüştürülen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25


I. Boğazlar

II. Musul

III. Hatay

yukarıdakilerden hangileri Lozan'dan sonra II.Dünya savaşının da etkisiyle Türkiye lehine çözümlenmiştir?

Soru 26


M. Kemal'in Lozan Konferansının özellikle İzmir'de toplanması için ısrar etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27


I. Lokarno Paktı

II. Bağdat Paktı

III. Briad Kellog Paktı

Türkiye yukarıdaki paktlardan hangilerine Atatürk döneminde üye olmuştur?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Tarih Deneme Sınavı II çöz

KPSS Tarih Deneme Sınavı II çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. KPSS Tarih Deneme Sınavı II soru ve cevapları çözün. KPSS Tarih Deneme Sınavı II sorularını çöz KPSS Tarih Deneme Sınavı II sorularını ve cevapları anında görüntüle. KPSS Tarih Deneme Sınavı II çöz. KPSS Tarih Deneme Sınavı II soru ve cevapları çözün. KPSS Tarih Deneme Sınavı II sorularını çöz KPSS Tarih Deneme Sınavı II test sorularını çöz.

KPSS Tarih Deneme Sınavı II Soruları

2021 KPSS Tarih Deneme Sınavı II