KPSS Tarih Deneme Sınavı V çöz

KPSS Tarih Deneme Sınavı VSoru 1


İslamiyet öncesi Türklerde;

I. Ölen Kişinin eşyaları ile gömülmesi

II. Ölen kişi için yas tutulması

III. Mezarlara çanak çömlek konulması

yukarıdakilerden hangileri ölümden sonra hayat olduğu inancını gösterdiği savunulabilir?

Soru 2


Anadolu Selçuklu devletinde “KUBBETÜL İSLAM” ünvanıyla adlandırılan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Anadolu Selçukluda hükümdar olmadığı zaman ona ait devlet işlerini yürüten güvenilir komutan ve devlet adamlarından oluşan divan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Osmanlı Devletinde;

I. Din

II. Yönetim

III. Eğitim

IV. Adalet

yukarıdakilerden hangileri ilmiye sınıfının alanı içinde yer alır?

Soru 5


Osmanlı Devletinde memur olmak için;

I. Türk olmak

II. Müslüman olmak

III. Türkçe bilmek

seçeneklerden hangileri zorunludur?

Soru 6


Osmanlı'da çıkarılan yasa ve tüzüklerin yayınlanması amacıyla Tanzimat döneminde çıkarılmaya başlanan ve bugünkü resmi gazete özelliği taşıyan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


I. Vakıf

II. Mülk

III. Yurtluk

yukarıdakilerden hangileri Osmanlı devletinde mülkiyeti satılabilen arazilere örnek olarak gösterilebilir?

Soru 8


1868'de Mithat paşa tarafından kurulan memleket sandıklarının kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


I.Yeniçeri ocağının kaldırılması

II. Islahat fermanının ilanı

III. İlk kız rüştiyelerinin açılması

yukarıdakilerden hangileri Tanzimat dönemi gelişmeleri arasındadır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Nizamı Cedid dönemi gelişmeleri arasında yer almaz?

Soru 11


I. Girit'in kaybedilmesi

II. Bab-ı Ali baskını

III. Bosna Hersek'in kaybedilmesi

yukarıdakilerden hangileri II. Meşrutiyetin olumsuz sonuçları arasındadır?

Soru 12


Kurtuluş savaşının anlamını bağımsızlık isteğini dile getirecek bir marşın yazılması için yarışma düzenleyen kurum hangisidir?

Soru 13


Amasya Genelgesinde;

I. Ulusal irade

II. milli sınırlar

III. Milli heyetin varlığı

yukarıdakilerden hangilerine değinilmiştir?

Soru 14


I. Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk

II. Trabzon muhafaza-i Hukuk

III. Trakya paşaeli

yukarıdaki cemiyetlerden hangileri Erzurum kongresini toplayan cemiyetler arasındadır?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli kararları kapsamında halk oylamasının öngörüldüğü yerlerden değildir?

Soru 16


I. TBMM;

I. Yasama

II. Yürütme

III. Yargı

yetkilerinden hangilerini kullanmıştır?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi Milli mücadeleye karşıt yayın yapmıştır?

Soru 18


Aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle doğu cephesi kapanıp buradaki kuvvetlerin büyük çoğunluğu Batı Cephesine kaydırılmıştır?

Soru 19


I. Ordunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi

II. M. Kemal'e başkomutanlık yetkisinin verilmesi

III. Mecliste "Ordu millet nereye gidiyor." tartışmalarının yaşanması.

Yukarıdakilerden hangileri Kütahya - Eskişehir savaşlarının sonuçları arasındadır?

Soru 20


Aşağıdaki savaşlardan hangisiyle İtalya Anadolu'yu tamamen boşaltmışlardır?

Soru 21


Lozan'da, Boğazlar, Musul - Kerkük, Adalar ve Batı Trakya konularında Misak-ı Milli'ye aykırı kararlar alındı.

Aşağıdaki hangi iki konu daha sonraki dönemlerde Misak-ı Milli'ye uygun olarak çözülmüştür?

Soru 22


Musul'un İngilizlerin himayesi altında bulunan Irak'a bırakılması ve Musul'da çıkarılan petrolün 'u 25 yıl süre ile Türkiye'ye verilecek hükmü hangi antlaşama kapsamındadır?

Soru 23


Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait isyanının sonuçları arasında gösterilemez?

Soru 24


I. Milletvekillerinin yemin şeklinin değiştirilmesi

II. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi

III. "Devletin dini İslam'dır." ibaresinin anayasadan çıkarılması

yukarıdakilerden hangileri 1924 anayasasının 1928 değişiklikleri arasında gösterilebilir?

Soru 25


İlk uygulamaya geçen ilke ile en geç yerleşen ilke sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 26


Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde inkılaplara karşı oluşan tepkilerden değildir?

Soru 27


Türkiye'nin Lahey Adalet divanına götürdüğü ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Deneme Sınavı V sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Tarih Deneme Sınavı V çöz

KPSS Tarih Deneme Sınavı V çöz. Online olarak sorular ve cevaplar testimizde. KPSS Tarih Deneme Sınavı V soru ve cevapları çözün. KPSS Tarih Deneme Sınavı V sorularını çöz KPSS Tarih Deneme Sınavı V sorularını ve cevapları anında görüntüle. KPSS Tarih Deneme Sınavı V çöz. KPSS Tarih Deneme Sınavı V soru ve cevapları çözün. KPSS Tarih Deneme Sınavı V sorularını çöz KPSS Tarih Deneme Sınavı V test sorularını çöz.

KPSS Tarih Deneme Sınavı V Soruları

2021 KPSS Tarih Deneme Sınavı V