KPSS Tarih Dış Politika Testi V

KPSS Tarih Dış Politika Testi V

KPSS Tarih Dış Politika Testi V - çöz

KPSS Tarih Dış Politika Testi V soruları cevapları
KPSS Tarih Dış Politika Testi V

KPSS Tarih Dış Politika Testi VSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün dış politikadaki temel ilkeleri arasında gösterilemez?

Soru 2


1923-1930 dönemi Türk dış politikasında aşağıdaki konulardan hangisi gündeme gelmemiştir?

Soru 3


Nüfus mübadelesi Lozan Barış Antlaşmasında çözüme kavuşmasına rağmen tekrar sorun haline gelmesinde;

I. Türkiye'nin antlaşmaya karşı çıkması

II. Mübadeleye tabii tutulan halkların yerlerini değiştirmeme isteği

III. Yunanistan'ın mübadelede İstanbul'da daha çok Rum bırakmak isteği

hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'ye uygun bir gelişme olarak gösterilemez?

Soru 5


Aşağıdaki ülkelerden hangisi Sadabat Paktı’nda yer almamıştır?

Soru 6


Türkiye'nin 1925 ve 1938 yılları arasında dış politikasında meydana gelen,

I. Milletler Cerniyeti'ne üye olunması,

II. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması,

III. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'nın kurulması

gelişmelerinden hangilerinin ulusal bağımsızlığı sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?

Soru 7


Atatürk için asıl amaç Anadolu'da bağımsız bir Türk devleti kurmaktır. Ancak bunun için Batılıların fedakarlık yapma ihtimali olmadığına göre Sovyetlerden yardım almak gerekmiştir. İşte Milli Mücadelemizi Sovyet Rusya ile doğal ittifak durumuna sokan koşullar bunlardır.

Bu bilgilere göre Atatürk'ün Ulusal Mücadele dönemi dış politikası hakkında ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Lozan Barış Antlaşması'nda alınan,

I. Boğazlarda uluslar arası bir komisyon kurulması,

II. Hatay'ın Suriye'ye bırakılması,

lll. azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi

kararlarından hangileri Misak-ı Milli'den taviz verildiğine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 9


• Lozan Konferansı'nda Musul Meselesi çözülememiş, 1926 Ankara Antlaşması ile Musul Irak'a bırakılmıştır.

• Lozan Konferansı'nda Hatay Suriye'ye bırakılmış, 1939 yılında Hatay, Türkiye'ye katılmıştır.

Buna göre,

I. Lozan'dan kalma bütün meseleler daha sonra lehimize çözülmüştür.

II. Türk dış politikası tamamen büyük devletlerin isteğine göre şekillenmiştir.

III. Sınırlarda Misak-ı Milli'den taviz verilmiştir.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

Soru 10


Atatürk'e göre, dış siyasette güçlü ve sözü geçer olmanın ön koşulu içte güçlü olmaktır.

Buna göre,

I. Montrö Sözleşmesi'nin imzalanması,

II. yabancı okullar sorununun iç sorun olarak görülerek müdahaleye izin verilmemesi,

III. Musul'un İngiltere'ye bırakılması

gibi gelişmelerden hangileri Türkiye'nin hem dış siyasette hem de iç siyasette güçlü olduğunun kanıtıdır?

Soru 11


Durum I: Lozan Antlaşması'nda, Rusya, İngiltere'nin yaptırımlarına karşı TBMM'nin yanında yer almıştır.

Durum II: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde, İngiltere, Rusya'ya karşı TBMM'nin yanında yer almıştır.

Durumlar değerlendirildiğinde devletlerin,

I. denge,

II. emperyalizm,

III. ulusçuluk

politikalarından hangilerine önem verdikleri söylenebilir?

Soru 12


Atatürk milli bağımsızlık ilkesini dış politikada temel hedef olarak belirlemiştir.

Buna göre,

I. Manda ve himaye kabul edilemez

II. Azınlıklara siyasi egemenliğimizi zedeleyici ayrıcalıklar verilemez

III. Ekonomik gelişmemizi engelleyen tüm engeller kaldırılmalı

kararlarından hangilerinin bağımsızlık ilkesi doğrultusunda alınan kararlar arasında olduğu savunulabilir?

Paylaş

Etiketler: kpss, tarih, dış, politika, testi
KPSS Tarih Dış Politika Testi V sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ikinciselcu
Doğru: 12
100 Puan
hüseyin kır
Doğru: 12
100 Puan
tubaylnklc
Doğru: 12
100 Puan
sahra yapmu
Doğru: 12
100 Puan
kadir aksoy
Doğru: 12
100 Puan