KPSS Tarih Online Test VI

KPSS Tarih Online Test VI

KPSS Tarih Online Test VI - çöz

KPSS Tarih Online Test VI soruları cevapları

KPSS Tarih Online Test VI


Soru 1


Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda yaşanan,

I. köyden kente göçün artması,

II. tımar sisteminin bozulması,

III. toprak kayıpları yaşanması

gelişmelerinden hangilerinin, tarımdan elde edilen gelirlerin azalmasında etkili olduğu söylenebilir?

Soru 2


Osmanlı ordusunun önemli bir bölümünü oluşturan Yeniçeriler XVII. ve XVIII. yüzyıllarda sık sık ayaklanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında gösterilemez?

Soru 3


XVII. yüzyıl sonunda Osmanlı ordusu, aralarında Kutsal İttifak oluşturan Avrupa devletleri karşısında büyük bir yenilgiye uğramış ve Karlofça Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştır.

Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

Soru 4


Fransa, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmasını desteklemiştir.

Fransa'nın bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda,

I. kaybedilen toprakları geri alma,

II. azınlıklara yeni haklar verme

III. halkın yönetime doğrudan katılımını sağlama

politikalarından hangilerini izlediği söylenebilir?

Soru 6


Osmanlı Devleti’nde II. Mahmut Dönemi’nde ilk defa resmi gazete çıkarılmasında,

I. Avrupa kültürünü Osmanlı toplumunda yaygınlaştırma,

II. çıkarılan kanunlardan halkı haberdar etme,

III. ulusçuluk kavramının güçlenmesini sağlama

düşüncelerinden hangilerinin rolünden söz edilebilir?

Soru 7


Anadolu'nun aşağıdaki özelliklerinden hangisi, Türklerin bölgeye yerleşim kararı almasında daha fazla rol oynamıştır?

Soru 8


II. Mahmut, ilk dönemlerden beri sürdürülen devlet görevlilerinin mallarına el konulması uygulamasını ortadan kaldırmıştır.

Bu düzenlemenin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

Soru 9


Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:

I. Yemen fethedilmiştir.

II. Lehistan himaye altına alınmıştır.

III. Fas himaye altına alınmıştır.

Bu gelişmelerden hangileri Osmanlıların Kuzey Afrika egemenliğini güçlendirmiştir?

Soru 10


Osmanlı Devleti'nde görülen,

I. Sened-i İttifak’ın imzalanması,

II. Tanzimat Fermanı’nın yayınlanması,

III. Islahat Fermanı’nın yayınlanması

gelişmelerinden hangileri azınlıkların haklarının genişletilmesini sağlamıştır?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Online Test VI sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

cihangir kı
Doğru: 10
100 Puan
ömer faruk
Doğru: 10
100 Puan
sdfdnr
Doğru: 10
100 Puan
hakan tatlı
Doğru: 10
100 Puan
musa alan
Doğru: 10
100 Puan