KPSS Tarih II. TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş Test

KPSS Tarih II. TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş Test

KPSS Tarih II. TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş Test - çöz

KPSS Tarih II. TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş Test soruları cevapları
KPSS Tarih II. TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş Test

KPSS Tarih II. TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş TestSoru 1


I. TBMM’nin 1 Nisan 1923’te seçimlerin yenilenmesi kararının alınmasında;

I. Lozan görüşmeleri devam ederken iç siyaset hakkında milletvekilleri arasında sert tartışmaların yaşanması,

II. Meclis’te siyasi partilerin olmaması,

III. Milletvekilleri arasındaki gruplaşmaların artması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Soru 2


11 Ağustos 1923’te göreve başlayan II. TBMM aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden daha önce gerçekleştirmiştir?

Soru 3


Yeni Türk Devleti döneminde görülen Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı aşağıdakilerden hangisinin gecikmesine neden olmuştur?

Soru 4


1924 Anayasası’nda, "iki ay süreyle mecliste devamsızlık yapanlar, tekrar milletvekili seçilemeyecektir." hükmünün yer alması aşağıdakiierden hangisine yöneliktir?

Soru 5


İstiklal Mahkemeleri Yeni Türk Devleti döneminde kurulan ve üyeleri milletvekillerinden oluşan olağanüstü hal mahkemeleridir.

Aşağıdakilerden hangisinde verilenler bu mahkemelerde yargılanmamıştır?

Soru 6


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucu veya yöneticileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 7


II. TBMM dönemi aşağıdakilerden hangisinde verilen yıllar arasını kapsar?

Soru 8


Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


- Cumhuriyet Halk Fırkası

- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

- Serbest Cumhuriyet Fırkası

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan yukarıdaki partilerin ortak özelliği olarak aşağıdakllerden hangisi gösterilebilir?

Soru 10


II. TBMM’nin "İnkılapçı Meclis" oiarak nitelendirilmesinde;

I. batı tarzı yenilikler yapması,

II. üyelerinin seçimle belirlenmesi,

III. I. TBMM'den daha uzun bir süre görev yapması

özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

Soru 11


Cumhuriyet’in ilk yıllarında bazı illerde milletvekili kontenjanlarının bağımsız adaylara ayrılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Türkiye’de 19 Aralık 1924’te kabul edilen bir kanunla komutanların askerlik görevi devam ederken milletvekili olabilmeleri uygulamasına son verilmesi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

Paylaş

KPSS Tarih II. TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

selçuk özel
Doğru: 12
100 Puan
oguz0706
Doğru: 12
100 Puan
murata
Doğru: 12
100 Puan
Diyar G.
Doğru: 12
100 Puan
Emlle
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Tarih Testleri