KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi III

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi III

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi III - çöz

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi III soruları cevapları
KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi III

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi IIISoru 1


I. Selçuklular

II . Eyyubiler

III. Gazneliler

Yukarıdaki Türk-İslam Devletleri'nden hangileri Haçlılara karşı mücadele etmiştir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi ikta Sistemi'nin faydaları arasında değildir?

Soru 3


I. Anadolu'daki Türk nüfusunun artması

II . Kültürel bir etkileşimin yaşanması

III. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girmesi

Moğolların batıya doğru ilerlemelerinin sonuçları arasında yaşanan yukarıdaki durumlardan hangileri Türk dünyasını olumlu olarak etkilemiştir?

Soru 4


I. Kubbe

II. Türk üçgeni

III. Mihrap

Yukarıdaki mimari unsurlardan hangileri Türkler tarafından İslam mimarisine kazandırılmıştır?

Soru 5


Karahanlılar'ın İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen öz benliklerini korumalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Büyük Selçuklu Devleti'nin anayasası niteliğinde olan eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


I. Danişmentlilerin egemenlik altına alınması

II. Antakya'nın Ermenilerin elinden alınması

III. Saltuklulara son verilmesi

IV. Alaaddin Keykubad'ın Artukluları egemenlik altına alması

Anadolu Selçuklu Devleti yukarıdaki fetihlerden hangilerini Türk Siyasi Birliğini sağlamak amacıyla yapmıştır?

Soru 9


- Bölücü ve siyasi din akımlarıyla mücadele etmiştir.

- Nizamiye Medresesi'nde müderrislik yapmıştır.

- En ünlü eseri İhya'ül UIumiddin'dir.

Yukarıda özellikleri verilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Türk İslam devletlerinin birçoğunda devlet yöneticileri din, dil ve ırk ayrımı yapmadan halka toprak dağıtarak, boş kalan arazileri değerlendirmeyi amaç edinmişlerdir.

Bu durum öncelikli olarak,

I. federal yapıyı güçlendirme,

II. üretimde artış sağlama,

III. halkın geçim standardını yükseltme

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

Soru 11


I. İznik

II. Konya

III. Sivas

Yukarıdaki şehirlerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmıştır?

Soru 12


Ahi Teşkilatı'nın,

I. mesleki eğitim,

II. devletle olan ilişkiler,

III. haksız rekabeti önleme

konularının hangilerinde esnaflara destek veren düzenlemeler yaptığı söylenebilir?

Paylaş

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Tuğbiş
Doğru: 12
100 Puan
1205elif
Doğru: 12
100 Puan
Beyaztemir
Doğru: 12
100 Puan
emel gemici
Doğru: 12
100 Puan
Ahbet
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Tarih Testleri