KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi - çöz

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi soruları cevapları
KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri TestiSoru 1


Türk-İslam dünyasında önemli bir eğitim-öğretim kurumu olan Nizamiye Medresesini aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?

Soru 2


Aşağıdaki savaşlardan hangisi Türk - İslam tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir?

Soru 3


Gaznelilerin,

I. Hindistan'a İslamiyet'i yaymaları,

ll. devletin içinde farklı etnik yapıların bulunması,

lll. hükümdarlarının "sultan" unvanı kullanması

özelliklerinden hangilerinin devletin yıkılışında doğrudan etkili olduğu söylenebilir?

Soru 4


Büyük Selçuklu Devleti'nde fethedilen toprağın feth edenin mali sayılması zamanla aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?

Soru 5


Ahi Evran tarafından Anadolu'da kurulan Ahi Teşkilati,

I. üretim,

ll. ticaret,

lll. ahlak

alanlarının hangilerinde etkili olmuştur?

Soru 6


I. Konya - Karatay

ll. Tokat- Yağıbasan

lll. Kırşehir- Cacabey

Yukarıda kuruldukları yerlerle birlikte verilen medreselerin hangileri Anadolu Selçuklu Devleti Dönemine aittir?

Soru 7


Türk İslam devletlerinde aşağıdaki yapılardan hangisi sosyal amaç taşımamıştır?

Soru 8


Anadolu Selçuklu Devleti'ne aşağıdaki şehirlerden hangileri merkezlik yapmıştır?

Soru 9


- Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak tanınmaktadır.

- Akılcılığı ön planda tutarak pozitif bilimlere katkı sağlamıştır.

Yukarıda özellikleri verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


İkta Sistemi'nin yararları arasında aşağıdaklierden hangisi bulunamaz?

Soru 11


Eski Türk anlayışını birçok yönüyle terk etmeyen Selçuklular "kut" anlayışını sürdürmüşlerdir.

Bu anlayışın Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

Soru 12


I. Karahanlılar

ll. Selçuklular

lll. Karamanoğulları

Yukarıda verilenlerden hangilerinde resmi dil olarak Türkçe kullanılmamıştır?

Soru 13


I. Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip

ll. Divanü Lügat-it Türk- Kaşgarlı Mahmut

lll. Divan-ı Hikmet- Edip Ahmet Yükneki

Yukarıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangileri doğru olamaz?

Soru 14


Karahanlılarda halkın tamamına yakının Türk olması

I. Gaznelilerle iş birliği yaparak Samanoğulları Devleti'nin topraklarını paylaşmaları,

ll. resmi dil ile eğitim ve edebiyat dilinin Türkçe olması,

lll. Orta Asya Türk gelenek ve göreneklerine devam edilmesi

durumlarından hangilerinin üzerinde olumlu etkiler yaratmıştır?

Paylaş

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

fatih66
Doğru: 14
100 Puan
sibel köse
Doğru: 14
100 Puan
aejk
Doğru: 14
100 Puan
Sürmeli prens
Doğru: 14
100 Puan
aysunask
Doğru: 14
100 Puan
KPSS Tarih Testleri