İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi II

İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi II

İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi II - çöz

İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi II soruları cevapları

İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi II


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Devleti'nin özelliklerinden biri değildir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan beyliklerden biri değildir?

Soru 3


963 - 1187 yılları arasında Afganistan, Özbekistan, İran, Horasan,Pakistan ve Kuzey Hindistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyaya hakim olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


I. Gazneli Devleti

II. Harzemşah Devleti

III. Büyük Selçuklu Devleti

Yukarıdakilerden hangileri kurulduğu coğrafyanın adıyla anılmaktadır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah Dönemi'nin özelliklerinden değildir?

Soru 6


Ahi Teşkilatının,

I. ticari,

II. sosyal,

III. dini

özelliklerden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir?

Soru 8


Selçuklularda şehzadeler, yanlarına atabey adlı devlet görevlileri verilerek eyaletlere yönetici olarak gönderilirlerdi.

Buna göre

I. Atabeyler şehzadeleri kışkırtmıştır.

II. Devlet adamlarının deneyimli olmalarına önem verilmiştir.

III. Merkezi otorite korunmak istenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9


L Ömer Hayyam - Rubailer

II. İbn-i Sina - Kıtab'ül Cebr ve'l Mukabele

III. Ahmet Yesevi - Atabetül Hakayık

IV. Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig

V. Nizamülmülk - Siyasetname

Yukarıda verilen yazar - eser eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisinin Selçuklularda Divan görevlileri arasında olduğu söylenemez?

Soru 11


Selçuklularda adalet işlerinden sorumlu şahısların Büyük Divan ya da hükümet ile ilgileri bulunmazdı.

Bu uygulama ile

I. kararlar alınırken siyasi bir baskıya maruz kalınmaması,

II. adil kararlar alınması,

III. teokratik yönetim anlayışının benimsenmesi

durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?

Soru 12


I. Yunus Emre

II. Mevlana

III. Evliya Çelebi

Yukarıda verilenlerden hangilerinin Anadolu Selçuklu Devleti'nin kültürel yapısına katkı sağladığı söylenebilir?

Soru 13


Muallim-i Sani unvanıyla bilinen, eserleri Batı dillerine çevrilerek Avrupa bilim dünyasını etkileyen bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nde ticarete önem verilmesinin sonuçlarından değildir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait eserler arasında gösterilemez?

Soru 16


Türkiye tarihinde ilk defa Türkiye Selçukluları tarafından oluşturulan Ahi Teşkilatı içindeki görevliler ve yetkililer arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 17


Kösedağ Savaşı'ndan sonra Kütahya ve çevresinde faaliyet gösteren Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'e katkıları arasında yer almaz?

Paylaş

Etiketler:
İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sümeyye koç
Doğru: 18
100 Puan
cihangir kı
Doğru: 18
100 Puan
falanfilan
Doğru: 18
100 Puan
ceren tanrı
Doğru: 18
100 Puan
yavuz çeleb
Doğru: 18
100 Puan