KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi IV

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi IV

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi IV - çöz

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi IV soruları cevapları
KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi IV

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi IVSoru 1


Türk - İslam devletlerinde hat ve minyatür gibi sanat dalları gelişirken, heykelcilik alanında pek fazla çalışma yapılmamıştır.

Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


I. Candaroğulları

II. Ramazanoğulları

III. Saruhanoğulları

Yukarıdaki II. Dönem Türk Beylikleri'nden hangileri denizcilikle uğraşmışlardır?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait ilk medresedir?

Soru 4


I. Saray

II. Kümbet

III. Kervansaray

Yukarıdaki mimari yapılardan hangileri sivil mimariye örnek olarak gösterilebilir?

Soru 5


Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Beylikleri Dönemi'nde yaşamamıştır?

Soru 6


I. Memlukler'de her emirin sultan olabilme hakkının olması

II. Büyük Selçuklular'a bağlı olan Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri

III. Karahanlı ordusunun temelini Türklerin oluşturması

Türk - İslam devletlerinde var olan yukarıdaki durumlardan hangileri merkeziyetçi devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır?

Soru 7


Memluk Devleti, Mısır'da kurulmasına rağmen devleti yönetenler ve askerler Türkçe konuşmuş, ayrıca edebiyat alanında da Türkçe ön planda tutulmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 8


I. Bizans'a karşı Türk topraklarını korumaları

II. Türkmenleri yerleşik yaşama Anadolu'yu Türkleştirmeleri geçirerek

III. Anadolu Türk 8irliği'nin sağlanmasını geciktirmeleri

Yukarıdaki özelliklerden hangileri II. Dönem Türk Beylikleri'nin Türk tarihine sağladıkları yararlar arasında gösterilebilir?

Soru 9


İlk Türk - İslam devletlerinde medrese yapımına önem verilmiştir.

Medreselerin yapılmasının aşağıdaki alanlardan daha çok hangisinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir?

Soru 10


I. Cami

II. Medrese

III. Tersane

IV. İmarethane

Yukarıdakilerden hangileri yapılar topluluğu olan Külliye'nin içinde yer almaz?

Soru 11


I. Moğol baskısınının artması

II. Tüccarların mallarının sigortalanması

III. Haçlı Seferleri'nin başlaması

Yukarıdakilerden hangileri Anadolu Selçukluları'nda ticari hayatın gerilemesine sebep olmuştur?

Soru 12


Türk - İslam devletlerinde bilim ve kültür alanında pek çok bilgin ve filozof yetişmiştir.

Bu gelişmenin yaşanmasında,

I. devletin çeşitli bölgelerinde Atabeyliklerin kurulması,

II. hükümdarların bilginleri koruması ve desteklemesi,

III. sultanların halife unvanını almaması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Paylaş

KPSS Tarih İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri Testi IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

emel gemici
Doğru: 12
100 Puan
MEHMET AYNACI
Doğru: 12
100 Puan
sinan turak
Doğru: 12
100 Puan
Sbasgul
Doğru: 12
100 Puan
hakancelebi
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Tarih Testleri