İlk Türk İslam Devletleri Test 5

İlk Türk İslam Devletleri Test 5

İlk Türk İslam Devletleri Test 5 - çöz

İlk Türk İslam Devletleri Test 5 soruları cevapları

İlk Türk İslam Devletleri Test 5


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisinin Selçuklularda eğitim ve bilim alanlarını geliştirmek amacıyla yapıldığı savunulamaz?

Soru 2


I. Gazneliler

II. Karahanlılar

III. Büyük Selçuklular

Yukarıdaki devletlerin hangilerinde resmi yazışmalarda Türkçenin kullanılmasına önem verilmiştir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Dönemi'ne ait medreselerden biridir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları Döneminde yaşamış şairlerdendir?

Soru 5


Gaznelilerin yıkılma sürecine girmesinde etkili olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Büyük Selçuklu Devleti Döneminde rasathane açılmasıyla aşağıdakilerden hangisi arasında bağlantı vardır?

Soru 7


Hükümdarları için ilk kez sultan unvanını kullanarak Hindistan’da İslamiyet'in yayılmasında ve bugünkü Pakistan Devleti’nin temellerinin atılmasında etkili olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


1081’de Bizans donanmasının Uzunada açıklarında mağlup edilmesinde ve bu tarihin Türk Deniz Kuvvetlerinin kuruluş yılı olarak kutlanmasında etkili olan ilk Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Aşağıdaki beyliklerden hangisinin ordu yapısında donanmanın olduğu söylenemez?

Soru 10


Türkiye Selçuklu Devleti’nde dini davalara bakarak şer'i hukuk sistemini uygulayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Aşağıdaki edebiyat ve bilim adamlarından hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nde yaşamıştır?

Soru 12


Selçuklularda ülke topraklarının gelirlerine göre ayrılarak devlet görevlilerine hizmet karşılığı verilmesine ne ad verilmiştir?

Soru 13


Türklerin İslamiyet’i kabulüyle

I. fresk,

II. hat,

III. tezhip

sanatlarından hangilerinin geliştiği savunulabilir?

Soru 14


Karahanlılar Dönemi'nde yazılan Divanü Lügat'it- Türk adlı eserin Türk kültür tarihi açısından önemli olmasında,

I. siyasetname özelliği taşıması,

II. Türk dilinin zenginliklerini anlatması,

III. dönemiyle ilgili önemli edebî bilgiler içermesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Paylaş

Etiketler:
İlk Türk İslam Devletleri Test 5 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

emir
Doğru: 14
100 Puan
irem500
Doğru: 14
100 Puan
suraclb
Doğru: 14
100 Puan
hüseyin kın
Doğru: 14
100 Puan
kadir örüke
Doğru: 14
100 Puan