İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 4

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 4

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 4 - çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 4 soruları cevapları
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 4

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 4Soru 1


Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi, Avrupa topraklarına göç etmemiştir?

Soru 2


İlk düzenli Türk ordusunu kimler kurmuştur?

Soru 3


İslamiyetten önceki Türk devletlerinde ilk devlet teşkilatını kimler kurmuştur?

Soru 4


Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi devlet kuramamıştır?

Soru 5


İskandinavya ve Volga boylarından kürk ve diğer ticaret malları, Çin ve Türkistan’dan çeşitli kumaşlar, Bizans’tan birçok sanat eseri, süs eşyası Hazar şehirlerinde pazarlanırdı.

Yalnız bu bilgiyle Hazarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 6


Talas Savaşı’ndan sonra İslamiyeti kabul eden Karluklarda ,insan figürleri, yerini yavaş yavaş bitki motifleri ve geometrik desenlere bırakmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisindeki değişiklikle ilgili olduğu savunulabilir?

Soru 7


İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde Hatun’un,

I. kurultaya katılması,

II. elçileri kabul etmesi,

III. gerektiğinde naip (vekil) olarak devlet başkanlığı yapması

özelliklerinden hangileri siyasi sorumlulukları olduğunun göstergesidir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisinin Orta Asya Türk göçlerinin sonuçlarından biri olduğu savunulamaz?

Soru 9


I. hayvancılık,

II. ticaret,

III. tarım

alanlarından hangilerinin ekonomik etkinlikler arasına girdiği savunulabilir?

Soru 10


2005 yılında yapılan kazılarda Göktürklere ait bir para bulunmuştur. Paranın ön yüzünde kağan ve hatun birlikte gösterilmiştir.

Yalnız bu bilgiyle Göktürklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 11


Uygurlar Dönemi’nden günümüze ulaşan aşağıdaki eserlerden hangisi, Uygurların yerleşik hayata geçtiğine bir kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 12


Bizans Tarihçisi Priskos, Avrupa Hun Devleti’ne giden Doğu Roma elçilerinin Attila’nın huzuruna çıkmadan önce karısı Arıkan tarafından karşılanıp ağırlandığını belirtmiştir.

Bu durumun Avrupa Hunlarında, kadınlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?

Soru 13


Uygurlar alfabelerini oluştururken,

I. Arap,

II. Latin,

III. Soğd

Alfabelerinin hangilerinden etkilenmiştir?

Soru 14


I. Orhon Kitabeleri

II. Manas Destanı

III. Oğuzname

Yukarıdakilerden hangileri “Göktürkler” Dönemine aittir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi, Göktürklerle Selçukluların ortak özelliklerinden biridir?

Paylaş

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 4 sorularını online çözebilirsiniz.