İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 8

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 8

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 8 - çöz

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 8 soruları cevapları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 8


Soru 1


Uygurlara ait Karabalgasun yaiıtında "Vahşi adetleri olan ve kan seline boğulmuş bulunan bu ülkenin, sebzeyle beslenilen bir ülke haline geldiği, insanların öldürüldüğü bu yerin, iyilik yapmanın teşvik edildiği bir yer haline geldiği" ifade edilmiştir.

Buna göre Uygurlara ilişkin,

I. köklü bir sosyal ve ekonomik değişime uğradıkları,

II. Türklük özelliklerini kaybettikleri,

III. geleneksel egemenlik anlayışını terkettikleri

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2


Asya Hun imparatoru Mete Han, Çin'i defalarca yenilgiye uğratmıştır; fakat Çin'i egemenliğine alıp buraya yerleşmek yerine vergiye bağlamakla yetinmiştir.

Mete Han'ın bu siyasetiyle ilgili;

I. Türk milli kimliğini korumayı amaçlamıştır.

Il. Savaşlarda ekonomik kazançlar da gözetmiştir.

III. Çinle dostluk ilişkilerini korumuştur.

yargılarından hangileri söylenebilir?

Soru 3


Türklerin,

I. atı evcilleştirmeleri ve iyi kullanabilmeleri,

Il. savaşçı özelliklerinin gelişmiş olması,

III. taşınabilir nitelikte araç gereçler yapmaları

özelliklerinden hangilerinin birçok bölgeye göç etmelerini kolaylaştırdığı söylenebilir?

Soru 4


İslamiyet öncesi Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin büyük bir bölümünün,

I. yaşam biçimleri yarı göçebeliğe,

II. ekonomileri hayvancılığa,

III. veraset sistemleri "ülke hükümdar ve ailesinin ortak malı" anlayışına dayanıyordu.

Bu özelliklerden hangilerinin Orta Asya'nın coğrafi koşullarına bağlı olarak şekillendiği savunulabilir?

Soru 5


Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinden biri olan Türgişlerin, kendi adlarına bastırdıkları paralarının bir yüzünde Arapça, diğer yüzünde ise Çince yazı ve resimler vardı.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak Türgişlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 6


İslamiyetten önceki Türk devletlerinde,

I. kağanların yayınladığı buyrukların kanun yerine geçmesi,

II. hükümdarlık görevinin Kağan'a Tanrı tarafından verildiğine inanılması,

III. hükümdar dahil herkesin töreye uyma zorunluluğunun olması

durumlarından hangilerinin kanun üstünlüğü anlayışı ile bağdaştığı savunulabilir?

Soru 7


Göktürklerin,

I. saltanat sistemine yer verilmesi,

II. devlet yönetimi ilgili kararların kurultayda görüşülmesi,

III. mahkemelerin halka açık olması

özelliklerinden hangileri demokratik yaşamın özelliklerine ters düsmez?

Soru 8


Uygurlar'ın,

I. ev ve saray mimarisinde gelişmeleri,

II. bataklıkları kurutarak tarlaya dönüştürmeleri,

III. boylar federasyonu şeklinde örgütlenmeleri

özelliklerden hangileri yerleşik hayatı benimsediklerinin göstergesidir?

Soru 9


Orta Asya'daki Türk mezarlarından kılıç, yay, mızrak ve kadınlar tarafından kullanılan çeşitli takılar çıkarılmıştır.

Bu kalıntılar Türklerle ilgili,

I. ölümden sonraki yaşama inandıkları,

II. komşuları ile barış içerisinde yaşadıkları,

III. savaşçı toplum oldukları

yargılarından hangilerinin kanıtı sayılabilir?

Soru 10


Uygurlardan günümüze ulaşan aşağıdaki kalıntılardan hangisi, Uygurların yerleşik hayata geçtiklerinin kesin kanıtıdır?

Soru 11


I. Atı evcilleştirmeleri

II. Sürek avları düzenlemeleri

III. Üike topraklarının devletin malı sayılması

Yukarıdakilerden hangileri Türklerin savaşçılık alanındaki gelişimlerine bir katkı sağlamamıştır?

Soru 12


I. Hunlar

II. Göktürkler

III. Hazarlar

Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin ordu yapısı içerisinde ücretli askerler de yer almıştır?

Paylaş

Etiketler:
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 8 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

oktay duyar
Doğru: 12
100 Puan
gamzenur
Doğru: 12
100 Puan
orman02
Doğru: 12
100 Puan
meryem erda
Doğru: 12
100 Puan
ahmetcam07
Doğru: 12
100 Puan