KPSS Tarih I.TBMM Dönemi Test II

KPSS Tarih I.TBMM Dönemi Test II

KPSS Tarih I.TBMM Dönemi Test II - çöz

KPSS Tarih I.TBMM Dönemi Test II soruları cevapları
KPSS Tarih I.TBMM Dönemi Test II

KPSS Tarih I.TBMM Dönemi Test IISoru 1


I. Düzenli ordunun kurulması

II. Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılması

III. Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması

Yukarıdakilerden hangileri I. TBMM'nin faaliyetleri arasında gösterilebilir?

Soru 2


I. Güçler Birliği ilkesi

II. Padişah desteği

III. Meşruti yönetim

Milli Mücadele Dönemi'nde, kararların hızlı bir biçimde alınması ve uygulanması zorunluluğu üzerine, TBMM'nin yukarıdakilerden hangilerini benimsediği söylenebilir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'nin kuruluş amaçları arasında gösterilemez?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'nin açılış kararları arasında bulunmaz?

Soru 5


I. Firariler Kanunu

II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu

III. Men-i İsrafat Kanunu

Yukarıdakilerden hangileri l.TBMM Dönemi'nde çıkarılan kanunlar arasında yer alır?

Soru 6


TBMM'nin açılmasında aşağıdakilerden hangisinin doğrudan olumlu bir yönde etkisinin olduğundan söz edilemez?

Soru 7


İtilaf Devletleri'nin lstanbul'u işgal ederek, Osmanlı Mebusan Meclisi'ni kapatmaları, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'ye karşı doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıkartılan isyanlar arasında gösterilebilir?

Soru 9


- Ankara'da açılacak TBMM'ye lstanbul'dan gelen Mebusan Meclisi üyelerinin de kabul edilmesi

- Ankara'da açılan TBMM'nin, Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından alınan Misakımilli Kararları'nı Milli Mücadele'nin amacı olarak görmesi

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 10


I. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri

II. Saltanat'ın kaldırılması 

III. Cumhuriyet'in ilanı 

Yukarıdakilerden hangileri I. TBMM Dönemi gelişmeleri arasında gösterilebilir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM'nin faaliyetlerinden biri değildir?

Soru 12


Birinci TBMM'de "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözüyle Cumhuriyetçilik yolunda önemli bir adım atılmasına rağmen rejimin adının konulmamasında,

I. ortamın hazır olmaması,

II. itilaf Devletleri'nin baskıları,

III. Ulusal bağımsızlığın ön plana çıkarılması

nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Paylaş

KPSS Tarih I.TBMM Dönemi Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Pnrogz
Doğru: 12
100 Puan
paradigma
Doğru: 12
100 Puan
Tülay ELKİT
Doğru: 12
100 Puan
enesa
Doğru: 12
100 Puan
tns65
Doğru: 12
100 Puan
KPSS Tarih Testleri