KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 2

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 2

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 2 - çöz

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 2 soruları cevapları
KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 2

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 2Soru 1


Havza Genelgesi'nin ardından yurdun farklı yerlerinde mitinglerin düzenlenmesi üzerine itilaf Devletleri;

I. Türk aydınlarını tutuklayarak sürgüne gönderme,

Il. Anadolu 'nun işgaline başlama,

lll. Mebusan Meclisi'ni kapatma

faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirmiş olabilir?

Soru 2


Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişliği görevinin sona erdirilmesine sebep olan faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan;

I. Amasya Genelgesi'nin yayınlanması,

Il. Erzurum Kongresi'nin toplanması,

lll. Amasya Görüşmeleri 'nin yapılması

gelişmelerinden hangileri İstanbul Hükümeti'ne tepki niteliği taşımaktadır?

Soru 4


Amasya Genelgesi'nde;

I. Ali Fuat Cebesoy

Il. Rauf Orbay

lll. Refet Bele

gibi komutanlardan hangilerinin imzasının olduğu söylenebilir?

Soru 5


Yurdun değişik bölgelerinde dağınık halde bulunan tüm savunma cemiyetleri "Anadolu ve Rumeli Müdata-i Hukuk Cemiyeti" adı altında aşağıdakilerden hangisinde birleştirilmiştir?

Soru 6


Sivas Kongresi'nden sonra yayın yolu ile propaganda yapmak ve ulusal hareketin haklılığını duyurmak amacı ile çıkarılan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Temsil Kurulu'nun aldığı kararla Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Komutanlığı'na ataması, Kurul'un,

I. Yasama

Il. Yürütme

III. Yargı

güçlerinden hangilerini kullandığının bir kanıtıdır?

Soru 8


I. Mebusan Meclisi derhal toplanmalıdır.

II. Manda ve himaye kabul edilemez.

III. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.

Erzurum Kongresi'nin yukarıdaki kararlarından hangi­lerinde ulusal egemenliği ön plana çıkarma çabası vardır?

Soru 9


Sivas Kongresi' nde yetkileri artırılarak ulusal hale getirilen Temsil Kurulu'nun görevi aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir?

Soru 10


İstanbul Hükümeti ve ingilizler, Sivas Kongresi'ni dağıtması ve Mustafa Kemal ile arkadaşlarını tutukla­ması amacı ile aşağıdakilerden hangisini görevlendirmiştir?

Soru 11


Amasya Görüşmeleri'ne İstanbul Hükümeti adına aşağıdakilerden hangisinin katıldığı söylenebilir?

Soru 12


I. Meclis'te Müdafa-ı Hukuk Grubu oluşturulacak

ll. Vatanın bütünlüğü ile ilgili kararlar alınacak

lll. Mustafa Kemal gıyaben başkan seçilecek

Mustafa Kemal'in Meclis'e gidecek vekillerden talep et­tiği bu isteklerden hangilerinin gerçekleştirildiği söylenebilir?

Soru 13


Misak-ı Milli Kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

Soru 14


İstanbul'un itilaf Devletleri tarafından işgali üzerine Temsil Heyeti;

I. İstanbul ile her türlü haberleşmenin kesilmesi,

ll. Devlet gelirlerinin İstanbul'a gönderilmesinin yasaklanması,

lll. Marmara Bölgesi'ndeki demiryollarının kullanılmaması

faaliyetlerinden hangilerini gerçekleştirmiştir?

Soru 15


Mebusan Meclisi'nin İtilaf Devletleri tarafından dağıtılması aşağıdakilerden hangisinin kuruluşuna ortam hazırlamıştır?

Soru 16


Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde yaşanan;

I. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi,

ll. Felah-ı Vatan grubunun oluşması,

lll. Mücadelede birlik kararının alınması gelişmelerinden hangileri meclis üyelerinin padişahın etkisinde kaldıklarının kanıtıdır?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi Temsil Kurulu (Heyet-i Temsiliye) ile ilgili doğru bir ifade olamaz?

Paylaş

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 2 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

raşid sayın
Doğru: 17
100 Puan
kader bilgi
Doğru: 17
100 Puan
fevzi karta
Doğru: 17
100 Puan
yilmaz tan
Doğru: 17
100 Puan
alper taşcı
Doğru: 17
100 Puan