KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 4

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 4

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 4 - çöz

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 4 soruları cevapları

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 4


Soru 1


İstanbul Hükümeti tarafından Samsun ve çevresinde yaşanan karışıklıkların giderilmesi için Mustafa Kemal’in bölgeye gönderilmesinde onun,

I. İttihatçılarla ters düşmesi,

II. Birinci Dünya Savaşandaki başarıları,

III. düzenli bir ordu kurması

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 2


I. Sivas

II. Nazilli

III. Edirne

Milli Mücadele Dönemi'nde yapılan yukarıdaki kongrelerden hangilerinin yöresel nitelik taşıdığı söylenebilir?

Soru 3


I. Kurtuluş Savaşanın ilk savunma kuruluşudur.

II. Başlangıçta tek bir merkezden yönetilmiştir.

III. Mondros Ateşkesimden sonraki işgaller üzerine kurulmuştur.

Yukarıdakilerden hangilerinin Kuvayımilliye’nin özellikleri arasında yer aldığı savunulabilir?

Soru 4


Sivas’ta milli bir kongre toplanmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


I. Anadolu Ajansının kurulması

II. İstanbul Hükümetinin Kuvayımilliye aleyhine şeyhülislamdan fetva alması

III. Sadrazam Salih Paşa’nın istifası

Yukarıdakilerden hangilerinin TBMM'nin açılmasından daha sonra yaşandığı söylenebilir?

Soru 6


I. Yeni bir anayasa hazırlamak

II. Sivas Kongresi kararlarını kabul ettirmek

III. Milli Mücadele taraftarı cemiyetleri tek çatı altında birleştirmek

Yukarıdakilerden hangileri Temsil Heyetinin Amasya Görüşmelerine katılma amaçlarındandır?

Soru 7


Ali Fuat Paşa’nın Batı Anadolu’daki Kuvayımilliye birliklerinin genel komutanlığına tayin edilmesi aşağıdakilerden hangisinden sonra gerçekleşmiştir?

Soru 8


I. Ekonomik gelişmemizi engelleyen kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.

II. Türklerin yaşadığı yerlerin işgaline izin verilemez.

III. Temsil Heyetinin yetkileri artırılmalıdır.

Yukarıdakilerden hangileri Misakımillide yer alan kararlardandır?

Soru 9


I. Manda ve himaye konusu

II. Millî bir gazete çıkarılması

III. Cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri Sivas Kongresi sırasında sert tartışmalara neden olmuştur?

Soru 10


I. Peyamısabah

II. İradei milliye

III. Yenigün

Yukarıdakilerden hangileri Millî Mücadele'yî destekleyen gazetelerdendir?

Soru 11


Misakımilli metninin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinde yapılan çalışmaların etkisinden söz edilemez?

Soru 12


I. Balıkesir

II. Ardahan

III. Alaşehir

Yukarıdaki kongrelerden hangilerinin doğrudan Batı Cephesi'nin teşkilatlanmasında etkili olduğu savunulabilir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisinin Amasya Genelgesi kararları arasında yer aldığı söylenemez?

Soru 14


I. Kars

II. Batı Trakya

III. Erzurum

MisakımilIi'de yukarıdakilerin hangilerindeki Türk nüfusunun üstünlüğü kanıtlanmaya çalışılmıştır?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 4 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ender ozer
Doğru: 14
100 Puan
halil i̇brah
Doğru: 14
100 Puan
erdinç hast
Doğru: 14
100 Puan
bahadır elm
Doğru: 14
100 Puan
erdal akdğ
Doğru: 14
100 Puan