KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VIII

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VIII

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VIII - çöz

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VIII soruları cevapları
KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VIII

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VIIISoru 1


Mudanya Ateşkes Antlaşmasinın özellikleri arasında,

I. Osmanlı dış borçlarının ödeme şeklinin belirlenmesi,

II. Türk birliklerinin bazı bölümlerinin İstanbul’a girmesi,

III. Kurtuluş Savaşı’nın silahlı mücadelesinin sona ermesi

durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

Soru 2


İnönü Savaşlarının kazanılması aşağıdakilerden hangilerine ortam hazırlamıştır?

Soru 3


Milli Mücadele Döneminde aşağıdaki antlaşmalardan hangisi I. İnönü Savaşı ve II. İnönü Savaşı arasında imzalanmıştır?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Lozan Konferansında tartışılan konulardan biri değildir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Kars Antlaşmasının sonuçlarından biridir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Büyük Taarruz’un sonuçları arasındadır?

Soru 7


Fransa Hükümeti’nin,

I. Ankara Antlaşmasını imzalaması,

II. Sykes-Picot Antlaşması’nı yapması,

III. Lozan Barış Konferansı'na katılması

gelişmelerinden hangileri Kurtuluş Savaşı sırasında Fransa’nın müttefikleriyle görüş ayrılığına düştüğünü gösterir?

Soru 8


Mudanya Ateşkes Antlaşmasının koşulları arasında,

I. Ege Adaları’nın Yunanistan’a bırakılması,

II. Doğu Trakya’dan düşman kuvvetlerinin çekilmesi,

III. Karaağaç'ın tazminat karşılığı Türkiye’ye bırakılması

hükümlerinden hangilerinin olduğu savunulabilir?

Soru 9


Fransa ile TBMM arasında imzalanan Ankara Antlaşmasinın özellikleri arasında,

I. Anlaşma Devletlerinden biriyle Milli Mücadele'nin hedeflerini onaylayan ilk antlaşma olması,

II. Anlaşma Devletleri arasında güçlü bir dayanışma kalmadığını göstermesi,

III. günümüzdeki Türkiye-Suriye sınırını çizmesi

durumlarından hangilerinin olduğu söylenebilir?

Soru 10


Sovyet Rusya, aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgili olarak Lozan Konferansı’na katılmıştır?

Soru 11


Kurtuluş Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılmış olan tüm antlaşmalar aşağıdakilerden hangisiyle geçersiz sayılmıştır?

Soru 12


TBMM, Lozan Konferansina katılacak heyetten,

I. Osmanlı borçları,

II. Ermeni yurdu,

III. savaş tazminatı

konularının hangilerinden Anlaşma Devletlerine taviz verilmemesi ve gerekirse görüşmelerin kesilmesini istemiştir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi Başkomutanlık Meydan Muharebesinden sonraki gelişmelerden biridir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Eskişehir-Kütahya Savaşlarının ardından yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Paylaş

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VIII sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

elifek
Doğru: 14
100 Puan
erhan14
Doğru: 14
100 Puan
izzet kılın
Doğru: 14
100 Puan
trk gnş
Doğru: 14
100 Puan
ysfslgn
Doğru: 14
100 Puan