KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test III

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test III

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test III - çöz

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test III soruları cevapları

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test III


Soru 1


Yunanlılar karşısında kazanılan I. İnönü Zaferi’nin ardından gerçekleştirilen Londra Konferansı, İtilaf Devletlerinin TBMM’yi hukuken tanıdıkları önemli bir diplomatik gelişmedir.

Londra Konferansı’nın gerçekleştirilmesinde,

I. Yunan saldırılarının başarılı şekilde geri püskürtülmesi,

II. İtilaf Devletlerinin İstanbul Hükümeti üzerindeki baskılarını artırmaları,

III. başarısızlığa uğrayan Yunan güçlerine zaman kazandırılmak istenmesi

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?

Soru 2


"Milli Mücadele, ekonomik yokluklar içerisindeki bir ulusun güç koşullarda gerçekleştirdiği bir fedakarlık ve kahramanlık örneğidir." tezini savunan bir araştırmacı, bu tezini desteklemek için aşağıdaki gelişmelerden öncelikle hangisini örnek gösterebilir?

Soru 3


İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğramasını takip eden dönemde;

I. Türk boğazlarının yönetimini uluslararası bir komisyona havale etmişlerdir.

II. Azınlık unsurları himaye etmişlerdir.

III. Osmanlı Mebusan Meclisi’ni dağıtmışlardır.

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, doğrudan Türk ulusunun iradesinin yok edilmeye çalışıldığını göstermektedir?

Soru 4


Büyük Taarruz, TBMM’nin Yunan güçleri karşısında kazandığı bir askeri başarıdır. Fakat bu savaşın ardından gerçekleşen Mudanya Ateşkes görüşmeleri, Yunanistan’ın içinde yer almadığı İtilaf Devletleri heyeti ile gerçekleştirilmiştir. Bu durum,

I. Yunanlılar İtilaf Devletleri tarafından yönlendirilmiştir.

II. İtilaf Devletleri Türk tarafının tüm isteklerini kabul etmek durumunda kalmışlardır.

III. Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı dünya devletlerine kabul ettirilmiştir. yargılarından hangilerine kanıt oluşturmaktadır?

Soru 5


İtilaf Devletleri Mudanya Ateşkesi ile Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul’un yönetimini TBMM’ye bırakmıştır. Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

Soru 6


Anadolu’nun değişik yörelerini paylaşarak işgal eden İtilaf Devletleri, kendi aralarındaki bazı konularda ciddi anlaşmazlıklara düşmüşlerdir. Bu anlaşmazlıklarda,

I. İtalya’nın etkinliğini artırmasının istenmemesi,

II. ulusal çıkarların çatışması,

III. İstanbul Hükümeti’nin Milli Mücadele'ye karşı çıkması gelişmelerinden hangilerinin bu durumda herhangi bir etkisinden bahsedilemez?

Soru 7


Mustafa Kemal, I. İnönü Zaferi’nin ardından düzenlenme kararı alınan Londra Konferansı’ndan somut bir sonuç alınamayacağını görüşmeler başlamadan önce etrafındakilere ifade etmiştir. Ancak buna rağmen konferansa bir heyet gönderilmesine karar verilmiştir.

Sonuç alınamayacağı düşünülmesine rağmen Londra Konferansı’na temsilci gönderilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Sovyet Rusya, Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM Hükümeti ile ilişkilerini geliştirmek istemiş, iki taraf arasında karşılıklı görüşmeler başlatılmıştır. Rusların Doğu Anadolu’da toprak talebinde bulunmaları bu süreci duraklatmış, ancak TBMM birliklerinin I. İnönü Savaşı’nı kazanması Rusya’nın TBMM ile bir antlaşma yapmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler dikkate alındığında,

I. TBMM uluslararası alanda siyasi etkinlik kazanmıştır.

II. Misak-ı Milli’den ödün verilmiştir.

III. Askeri başarılar TBMM’nin pazarlık gücünü artırmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9


Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Hükümeti tarafından takip edilen,

I. işgaller karşısında tepkisiz kalma,

II. Milli Mücadele’yi bir isyan hareketi olarak nitelendirme,

III. Mustafa Kemal’i idam cezasına çarptırma

politikalarından hangileri, Mustafa Kemal’in Anadolu halkı üzerindeki otoritesini sarsmaya yöneliktir?

Soru 10


Sovyet Rusya ile TBMM Devleti arasında I. İnönü Savaşı’ndan sonra imzalanan Moskova Antlaşması’nda, “Taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğer devlet de tanımayacaktır.” maddesi yer almıştır. Bu madde dikkate alındığında,

I. TBMM Rusya ile siyasi işbirliği imkanı elde etmiştir.

II. Rusya Karadeniz’deki etkniliğini artırmaya yönelmiştir.

III. Diplomatik başarılar TBMM’nin askeri etkinliğini artırmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

raporeyiz
Doğru: 10
100 Puan
i̇smail enme
Doğru: 10
100 Puan
fedede
Doğru: 10
100 Puan
cengaver
Doğru: 10
100 Puan
cihangir kı
Doğru: 10
100 Puan