KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test IV

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test IV

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test IV - çöz

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test IV soruları cevapları

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test IV


Soru 1


23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’nin yaptığı harcamalar incelendiğinde, o dönemlerde hazırlanan bütçelerdeki en önemli harcama kaleminin savunma giderleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda,

I. işgallere karşı mücadele edilmesi,

II. ekonomik yapının yeterince güçlü olmaması,

III. Anadolu'da yeni bir devletin kurulmuş olması

olgularından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 2


1921 Anayasası’nda TBMM'nin bütün güçlerin üstünde olduğu ifade edilmiş, fakat yeni devletin rejimiyle ilgili herhangi bir hüküm yer almamıştır.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin rolünden söz edilebilir?

Soru 3


Sakarya Savaşı öncesinde TBMM tarafından yayınlanan Tekalif-i Milliye Emirleri uyarınca,

– Halkın elindeki temel ihtiyaç maddelerinin yüzde kırkını, bedeli sonradan ödenmek kaydıyla orduya teslim etmesine karar verilmiştir.

– Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yarayabilecek bütün terk edilmiş mallara el konulması kararlaştırılmıştır.

Buna göre Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanması aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 4


I. İnönü Muharebesi’nin ardından düzenlenme kararı alınan Londra Konferansı öncesinde İtilaf Devletleri tarafından "Türkler savaş yanlısıdır." iddiaları ortaya atılmıştır.
Bu girişimin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

Soru 5


Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sırasında yaptığı bir konuşmada, "Biz bağımsız yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz. TBMM, bağımsızlığının tanınması konusunda ısrarlıdır ve en önemli davası da budur." ifadelerini kullanmıştır.

Bu sözler dikkate alındığında, ulaşılmak istenen hedefle ilgili olarak,

I. Uluslararası ittifaklar içinde yer alınmaya çalışılmıştır.

II. Ulusal bağımsızlık konusunda ödünsüz davranılmıştır.

III. Ulusal egemenliğin sağlanması hedeflenmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 6


İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı sırasında düzenledikleri Londra Konferansı’nda, daha önce Türk tarafına güç kullanarak dayattıkları Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerinde değişiklik yapabileceklerini belirtmişlerdir. Bu gelişme dikkate alındığında,

I. Türk halkının direnişi kırılmaya çalışılmıştır.

II. Sevr’in ilk hali ile kabul ettirilemeyeceği anlaşılmıştır.

III. Kuva-yı Milliye birliklerinin kurulması engellenmeye çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 7


TBMM, Türk birliklerinin Eskişehir Kütahya Muharebeleri’nde aldığı yenilginin ardından "Topraklarımıza yönelik hücumu durdurabilmek için ülkenin mevcut bütün kaynaklarını

harekete geçirmek gereklidir." kararını benimsemiştir.

Bu dönemde görülen,

I. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanması,

II. askere alma işlemlerinin hızlandırılması,

III. İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması

gelişmelerinden hangileri, TBMM'nin askeri ve siyasi

etkinliğini artırma amacına yöneliktir?

Soru 8


İşgalci Yunan kuvvetleri karşısında I. İnönü Savaşı’nda başarılı olunması, düzenli ordu kurma çalışmalarına olumlu katkı yapmış ve askerden kaçma olayları azalmaya başlamıştır.

Buna göre Milli Mücadele ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 9


TBMM’nin Kurtuluş Savaşı sırasında yaşadığı en önemli sıkıntılardan biri, Türk ordusunun işgalci güçleri topraklarımızdan atacak yeterli saldırı gücüne ulaşamamış olmasıydı.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir kanıtıdır?

Soru 10


26 Ağustos 1922’de başlatılan Büyük Taarruz’un Yunanlıların kesin yenilgisiyle sonuçlanacağının anlaşılması, baştan beri Yunanlılara ciddi bir destek sağlayan İngilizleri harekete geçirmiştir. İngilizlerin Türk saldırısının durdurulması ve iki taraf arasında derhal bir ateşkes yapılmasına yönelik çabaları, Fransa ve İtalya tarafından dikkate alınmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler dikkate alındığında,

I. Yunanlılar, İtalyanlar ve Fransızlar tarafından desteklenmeye başlamıştır.

II. Türk ordusunun ilerleyişi durdurulmaya çalışılmıştır.

III. İtilaf Devletleri arasında fikir ayrılıkları yaşanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

raporeyiz
Doğru: 10
100 Puan
esra acar
Doğru: 10
100 Puan
alper höngü
Doğru: 10
100 Puan
gri solucan
Doğru: 10
100 Puan
gizem90
Doğru: 10
100 Puan