KPSS Tarih Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Test

KPSS Tarih Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Test

KPSS Tarih Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Test - çöz

KPSS Tarih Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Test soruları cevapları
KPSS Tarih Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Test

KPSS Tarih Milli Mücadele Hazırlık Dönemi TestSoru 1


Mustafa Kemal Paşa'nın IX. Ordu Müfettişi göreviyle Samsun ve çevresinde,

I. halkı silahlandırmak,

II. asayişsizliğin nedenlerini tespit etmek,

III. mücadeleye teşvik eden grupları desteklemek

yetkilerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

Soru 2


I. Yöntem

II. Neden

III. Program

Amasya Genelgesi'nin, "Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir." kararı yukarıdakilerden hangilerinin ifadesidir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul'un resmen işgal edilmesinden sonra Temsil Heyetinin aldığı önlemlerden biri değildir?

Soru 4


Erzurum Kongresi'nde alınan kararlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

Soru 5


I. İstanbul'un resmen işgal edilmesi

II. Temsil Heyetinin kurulması

III. Amasya Protokolleri'nin imzalanması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Misakımilli'nin onaylanmasına bağlı olarak gerçekleşmiştir?

Soru 6


I. Milli teşkilatın programının esaslannı savunacak kuwetli bir grubun kurulması

ll. Kendisinin Meclis başkanı seçilmesi

III. Temsil Heyetinin merkezinin Ankara olmasının kabul edilmesi

Mustafa Kemal'in Meclis toplantısına katılmak amacıyla İstanbul'a giden mebuslardan yukarıdakilerden hangilerini istediği söylenebilir?

Soru 7


Mustafa Kemal Havza Genelgesi'nde işgallerin protesto edilmesini fakat protestolar sırasında azınlıklara zarar verilmemesini istemiştir.

Mustafa Kemal'in bu isteğiyle

I. işgallerin genişlemesini engellemek,

II. haklı bir mücadelede haksız duruma düşmemek,

III. İstanbul Hükümetiyle birlikte hareket etmek

durumlarından hangilerini amaçladığı savunulabilir?

Soru 8


Sivas Kongresi'nde çıkarılması kararlaştırılan basın yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Milli Mücadele adına hareket edecek bir heyet oluşturma fikri ilk kez aşağıdakilerden hangisinde ortaya atılmıştır?

Soru 10


İşgaller karşısında vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteğinin sonucu olarak halkın içinden çıkan direniş ruhunun teşkilatlanmış hali,

I. Kuvayımilliye,

II. Kuvayıinzibatiye,

III. Kuvayımuhammediye

oluşumlarının hangileriyle anılmıştır?

Soru 11


Mustafa Kemal, "Artık milletin bundan sonra kendi haklarını kendisinin araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu göstermemiz ve bütün bir ordu ile beraber yardım etmemiz lazımdır." demiştir.

Mustafa Kemal'in bu sözleriyle

I. mücadelenin halkın yardımı ile yapılması,

II. asker - millet birliğinin sağlanması,

III. İstanbul Hükümetine son verilmesi

durumlarından hangilerinin önemini vurguladığı savunulabilir?

Soru 12


I. Mondros Ateşkes Antlaşması

II. Bolşevik ihtilali

III. Sevr Barış Antlaşması

Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında rol oynamıştır?

Paylaş

KPSS Tarih Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

ruken merve
Doğru: 12
100 Puan
özlem arsla
Doğru: 12
100 Puan
turgay seze
Doğru: 12
100 Puan
kader bilgi
Doğru: 12
100 Puan
küçüğün büy
Doğru: 12
100 Puan