KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Dönemi Test Soruları I

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Dönemi Test Soruları I

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Dönemi Test Soruları I - çöz

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Dönemi Test Soruları I soruları cevapları
KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Dönemi Test Soruları I

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Dönemi Test Soruları ISoru 1


Milli Mücadele Döneminde Anlaşma Devletlerinin milli iradeye ve ulusal egemenliğe önem vermediklerinin açık kanıtları arasında,

I. kapitülasyonları kaldırmamaları,

II. Mebusan Meclisini kapatmaları,

III. İstanbul’u işgal etmeleri

durumlarından hangileri bulunmaktadır?

Soru 2


M. Kemâl, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir.

M. Kemâl’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?

Soru 3


“Hristiyan unsurlara, siyâsî egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.”

Erzurum Kongresi’nde alınan bu karar, Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki hangi hükmüyle gerçekleşmiştir?

Soru 4


M. Kemâl, padişaha bağlı bir kurum olmasına rağmen, Meclis-i Mebusan’ın toplanmasını istemiştir.

Mustafa Kemâl’in, Mebusan Meclisi’nin toplanmasını istemesi, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

Soru 5


I. Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın kapatılması

II. Amasya Görüşmeleri kararlarının İstanbul Hükûmeti tarafından uygulanmaması

III. İstanbul Hükûmeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalaması

Yukarıdakilerden hangileri, TBMM’nin Ankara’da açılması için siyâsî ve hukukî ortam hazırlamıştır?

Soru 6


Erzurum Kongresinin toplanmasında aşağıdakilerden hangilerinin yaptıkları çalışma ve propagandaların etkili olduğu söylenemez?

Soru 7


Amasya Genelgesi’nde Sivas Kongresine katılacak delegeleri belirleme yetkisi,

I. belediye meclisleri,

II. müdafaa-i hukuk dernekleri,

III. Saltanat Şûrası

kuruluşlarından hangilerine verilmiştir?

Soru 8


I. Son Osmanlı Mebusan Meclisi

II. Temsil Heyeti

III. Erzurum Kongresi

Mustafa Kemal’in yukarıdakilerden hangilerine başkanlık yaptığı söylenemez?

Soru 9


Milli Mücadele Hazırlık Döneminde Mustafa Kemal gerçekleştirdiği,

I. Samsun Raporu’nun yayımlanması,

II. Havza Genelgesinin yayımlanması,

III. Amasya Tamiminin yayımlanması

faaliyetlerinin hangilerinin ardından İstanbul Hükümeti tarafından geri çağrılmıştır?

Soru 10


Kurtuluş Savaşı’na hazırlık sürecinde toplanan Alaşehir Kongresinde, Afyonkarahisar - İnegöl hattının batısındaki bölgeden düşman çekilinceye kadar savaşın devam ettirilmesi sorumluluğunun özel bir idare şeklinde yüklenilmesine yönelik kararlar alınmasında,

I. savunma gereksinimi,

II. mevcut İstanbul Hükümetine duyulan güvensizlik,

III. ayrı devlet kurma isteği

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Paylaş

Etiketler: kpss, tarih, milli, mücadele, test
KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Dönemi Test Soruları I sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

nmd
Doğru: 10
100 Puan
neslisan
Doğru: 10
100 Puan
mustafa er
Doğru: 10
100 Puan
bet
Doğru: 10
100 Puan
trk gnş
Doğru: 10
100 Puan