KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Dönemi Test Soruları II

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Dönemi Test Soruları II sorularını online çözebilirsiniz.

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Dönemi Test Soruları II

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Dönemi Test Soruları II

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Dönemi Test Soruları II - çöz

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Dönemi Test Soruları II soruları cevapları
KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Dönemi Test Soruları II


Soru 1


I. Batı Trakya’nın geleceğinin yöre halkının kararına bırakılması

II. Kars, Ardahan ve Batum’da halk oylaması yapılması

III. Azınlıklara verilecek hakların komşu ülkelerdeki Türklere verilecek haklar oranında olması

Yukarıdakilerden hangileri Misâk-ı Millî’nin sınırlarla ilgili kararlarından biri değildir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de yayınlanan Misâk-ı Millî’de yer almamıştır?

Soru 3


Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde, Misâk-ı Millî kararlarının kabûl edilmesi İstanbul’un resmen işgâl edilmesine sebep olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un işgâlinin sonuçlarından biri değildir?

Soru 4


Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

Soru 5


Hazırlık döneminde M. Kemâl, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?

Soru 6


M. Kemâl’in Kurtuluş Savaşı’nın başından beri en önemli amacı, millî güçleri birleştirmekti.

Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan çalışmalardan değildir?


Paylaş

Etiketler: kpss, tarih, milli, mücadele, test

Testin Enleri

erlgndz
Doğru: 6
100 Puan
Muhammed KOLTUK
Doğru: 6
100 Puan
ozbucak
Doğru: 6
100 Puan
Emir
Doğru: 6
100 Puan
apatarkan
Doğru: 6
100 Puan
KPSS Tarih Testleri