Kurtuluş Savaşı Dönemi Test II

Kurtuluş Savaşı Dönemi Test II

Kurtuluş Savaşı Dönemi Test II - çöz

Kurtuluş Savaşı Dönemi Test II soruları cevapları
Kurtuluş Savaşı Dönemi Test II

Kurtuluş Savaşı Dönemi Test IISoru 1


I. Batı Trakya’nın geleceğinin yöre halkının kararına bırakılması

II. Kars, Ardahan ve Batum’da halk oylaması yapılması

III. Azınlıklara verilecek hakların komşu ülkelerdeki Türklere verilecek haklar oranında olması

Yukarıdakilerden hangileri Misâk-ı Milli’nin sınırlarla ilgili kararlarından biri değildir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de yayınlanan Misâk-ı Millî’de yer almamıştır?

Soru 3


Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde, Misâk-ı Millî kararlarının kabûl edilmesi İstanbul’un resmen işgâl edilmesine sebep olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un işgâlinin sonuçlarından biri değildir?

Soru 4


Osmanlı Devleti’nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

Soru 5


Hazırlık döneminde M. Kemâl, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?

Soru 6


M. Kemâl’in Kurtuluş Savaşı’nın başından beri en önemli amacı, millî güçleri birleştirmekti.

Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan çalışmalardan değildir?

Soru 7


Ulusal Mücadele sırasında Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır:

I. Batum Gürcistan'a bırakılacak

II. Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin katılacağı bir konferans yapılacak

III. İki devlet arasında ekonomik ve siyasi antlaşmalar yapılacak

Yukarıdaki maddelerden hangileri taraflar arasındaki ilişkinin sürdürüleceğinin kanıtı sayılabilir?

Soru 8


Sovyet Rusya TBMM Hükümeti'nin 1. İnönü Savaşı'ndan sonra yapılan Londra Konferansı'na ve Sakarya Savaşı'ndan sonra yapılan Ankara Antlaşması'na katılmasını protesto etmiştir.

Sovyet Rusya'nın bu tutumuyla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 9


Kütahya-Eskişehir savaşlarının sonuçlarından bazıları şöyledir:

I. Başkomutanlık yasası çıkarıldı.

II. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağı ümidi tehlikeye düştü.

III. Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi.

Bu sonuçlardan hangileri düzenli orduya karşı mecliste muhalefetin oluşmasına neden olduğu söylenebilir?

Soru 10


Mustafa Kemal 8-9 Temmuz 1919'da ayrıldığı askerlik görevine 5 Ağustos 1921'de geri dönmüştür.

Mustafa Kemal'in askerlik mesleğine geri dönmesinde aşağıdakilerden hangisinin daha fazla etkisinin olduğu söylenebilir?

Soru 11


Durum I: Türk dişişleri temsilcisi, Sovyet dışişleri temsilcinin Kars, Ardahan ve Batum'un Ermenilere bırakılması önerisini Misak-ı Milliye terst düşüğü için reddetmiştir.

Durum II: 16 Mart 1921 de imzalanan Moskova Antlaşması'yla Batum Gürcistan'a bırakılmıştır.

Yukarıdaki durumlar karşılaştırılırsa çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 12


5 Ağustos 1921 'de kabul edilen bir yasa ile Meclis'e ait olan yasama ve yürütme yetkileri üç aylığına Mustafa Kemal'e devredilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in yasama yetkisini kullandığına kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 13


Eski savunma yöntemi olan bölgesel savunma anlayışı Sakarya Savaşı ile bitmiş ve topyekün ulusal bir direniş başlamıştır.

Bu anlayışı aşağıdaki sözlerden hangisi en doğru olarak ifade ettiği söylenebilir?

Soru 14


Fransızlar'la yapılan Ankara Antlaşması'na göre, özel yönetim kurulan Hatay'da,

- Resmi dil Türkçe olacaktır.

- Türk kültürünün gelişmesi için kolaylık sağlanacaktır.

- Kendisine ait bir meclisi olacaktır.

Yukarıdaki durumların aşağıdaki sonuçlardan hangisinin ortaya çıkmasına ortam hazırladığı söylenebilir?

Paylaş

Kurtuluş Savaşı Dönemi Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

tansu ertug
Doğru: 14
100 Puan
vatay
Doğru: 14
100 Puan
gizem gzm
Doğru: 14
100 Puan
egemen yıld
Doğru: 14
100 Puan
averroes
Doğru: 14
100 Puan