Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test II

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test II

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test II - çöz

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test II soruları cevapları
Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test II

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test IISoru 1


İsmet Paşa'nın generallik rütbesini almasında aşağıdaki hangi savaşın kazanılması etkili olmuştur?

Soru 2


Lozan Barış Görüşmelerinde aşağıdaki konulardan hangisinde Misak-ı Milli Kararları ile paralel bir karar alındığı söylenebilir?

Soru 3


Mustafa Kemal Nutuk'ta ülkenin içinde bulunduğu durumu şöyle ifade etmektedir; "Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta dağılmış, şartlan ağır bir ateşkes antlaşması imzalanmıştır. Büyük Savaş'ın uzun yılları boyunca millet, yorgun ve fakir bir durumda milleti ve memleketi I. Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlardır."

Bu duruma göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 4


Düzenli Ordu'nun kurulmasında;

I. Kuva-yi Milliye birliklerinin İşgaller karşısında etkisiz kalması

II. Gediz Muharebesi yenilgisi

III. TBMM'ye karşı ayaklanmaların bastırılması

verilenlerden hangileri etkili olmuştur?

Soru 5


I. Kütahya-Eskişehir Savaşı

II. Sakarya Savaşı

III. Mudanya Mütarekesi

Yukarıdaki gelişmelerin hangilerinden sonra itilaf Devletleri arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır?

Soru 6


Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında. Doğu sınırımızın belirlenmesinde;

I. Gümrü Antlaşması

II. Kars Antlaşması

III. Moskova Antlaşması

verilen antlaşmalardan hangileri etkili olmuştur?

Soru 7


I. Gümrü Antlaşması

II. Londra Konferansı

III. Lozan Barış Antlaşması

Sevr Barış Antlaşması yukarıdakilerden hangilerinde geçersiz sayılmıştır?

Soru 8


Bazı Kuva-yi Milliye Şeflerinin TBMM'ye karşı çıkarmış oldukları ayaklanmalar, aşağıdaki hangi savaşın kazanılmasıyla birlikte bastırılmıştır?

Soru 9


I. Antep

II. Afyon

III. Adana

Büyük Taarruz'dan sonra kurtarılan şehirler arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?

Soru 10


TBMM, Lozan Konferansı öncesinde,

I. Görüşmelerin yapılacağı yerin belirlenmesi

II. Görüşmelere Türk milleti adına hangi kurumun katılacağı

III. TBMM'nin görüşmelerde kimin tarafından temsil edileceği

yukarıdaki sorunlardan hangileri ile karşılaşmıştır?

Paylaş

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

şeyhmus say
Doğru: 10
100 Puan
ömer faruk
Doğru: 10
100 Puan
nmd
Doğru: 10
100 Puan
şeyda köse
Doğru: 10
100 Puan
rabiaaa
Doğru: 10
100 Puan