KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test I

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test I

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test I - çöz

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test I soruları cevapları
KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test I

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test ISoru 1


Sevr Barış Antlaşması'nın geçersiz olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


I. Milne Raporu

II. Amiral Bristol Raporu

III. General Harfcord Raporu

Yukarıda gelişmelerden hangileri Doğu Cephesi'yle ilgilidir?

Soru 3


Büyük Taarruz için yapılan hazırlık çalışmaları arasında;

I. Yurdun tüm kaynakları ordunun emrine verildi.

II. Sovyet Rusya'dan silah ve malzeme yardımı alındı.

III. Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarıldı

Yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?

Soru 4


Aşağıdaki devletlerden hangisi Lozan Konferansına doğrudan katılmamıştır?

Soru 5


Mudanya Mütarekesi'nce İstanbul ve Boğazların denetimi TBMM'ye verildi ve mütarekeye Osmanlı Devleti davet edilmedi.

Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dönemi ünlü halk şairleri arasında gösterilemez?

Soru 7


Osmanlı tarihinde görülen;

I. 1808 Sened-i ittifak'ın imzalanması

II. 1740 Kapitülasyonların devamlı hale getirilmesi

III. 1838 Hünkâr İskelesi Antlaşması

Olaylardan hangileri Osmanlı ekonomisinde olumsuz bir etki yaratmamıştır?

Soru 8


Osmanlı Devleti'nde bulunan Yeniçeri Ocağı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

Soru 9


Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki askeri sınıflardan hangisi mevki ve rütbe bakımından diğerlerine göre daha üstündür?

Soru 10


Osmanlı Devleti'nde para cezalan ve resmi işlemler için alınan vergi turu aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test I sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

süleyman şe
Doğru: 10
100 Puan
mücahid ayd
Doğru: 10
100 Puan
burak kaçar
Doğru: 10
100 Puan
caner06
Doğru: 10
100 Puan
prestige211
Doğru: 10
100 Puan