KPSS Tarih Online Test II

KPSS Tarih Online Test II

KPSS Tarih Online Test II - çöz

KPSS Tarih Online Test II soruları cevapları
KPSS Tarih Online Test II

KPSS Tarih Online Test II



Soru 1


"Abdülaziz'in tahttan indirilip II. Abdülhamit'in tahta çıkarılmasından sonra Kanun-i Esasi ilan edilir."

Kanun-i Esasi'nin ilanı esas olarak aşağıdaki gruplardan hangisinin çabalarının bir sonucudur?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahının yetkilerini bir yasa ile kısıtlayan ilk belge olarak kabul edilmektedir ?

Soru 3


"Osmanlı İmparatorluğu'nda XVII. yüzyılda başlayan ıslahat çabaları imparatorluğun ömrünün sonuna kadar sürmüştür."

Aşağıdakilerden hangisi bir ıslahat sayılamaz?

Soru 4


Osmanlı mimarlığında aşağıdaki yapılardan hangisinin diğerlerini de içeren örnekleri vardır ?

Soru 5


"Osmanlı İmparatorluğu'nda XVII. yüzyılda başlayan ıslahat çabaları imparatorluğun ömrünün sonuna kadar sürmüştür." Aşağıdakilerden hangisi bir ıslahat sayılamaz?

Paylaş

Etiketler: kpss, tarih, online, test
KPSS Tarih Online Test II sorularını online çözebilirsiniz.