KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 5

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 5

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 5 - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 5 soruları cevapları

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 5


Soru 1


I. Cezayir

II. Tunus

III. Trablusgarp

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da bulunan yukandaki topraklarından hangileri XIX. yüzyılda Fransa tarafından işgal edilmiştir?

Soru 2


Osmanlı Devletinin XIX. yüzyılda karşılaştığı,

I. Sırp,

II. Mehmet Ali Paşa,

III. Yunan

isyanlarından hangilerinin çıkış sebebi Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik akımının etkilerine dayanmaktadır?

Soru 3


I. İngiltere’nin sömürge arayışı

II. Azınlık isyanları

III. Ucuz Avrupa mallarının Osmanlı ülkesine girmeye başlaması

Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devletinin yıkılış sürecini hızlandırmış olduğu savunulabilir?

Soru 4


I. Nizam-ı Cedit Ordusunu kurmak

II. Tanzimat ve Islahat Fermanlarını ilan etmek

III. Meşruti yönetime geçmek

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinin azınlıkları devlete bağlama amacına yönelik uygulamalarındandır?

Soru 5


Aşağıdakiierden hangisiyle Osmanlı Devleti, Mora’da bağımsız bir Yunanistan’ın kurulmasını kabul etmiştir?

Soru 6


I. Katolikleri kendi yönetimi altında toplama

II. Balkanlara hâkim olma

III. Kırım’da etkin duruma gelme

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında uzun yıllar mücadele konusu olmuştur?

Soru 7


Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Boğazlar Sorunu'nun ortaya çıkmasına yol açmıştır?

Soru 8


I. Karadağ

II. Romanya

III. Sırbistan

Yukarıdakilerden hangilerinin XIX. yüzyılda imzalanan Berlin Antlaşması ile bağımsızlıklarını aldıkları savunulabilir?

Soru 9


Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılacağı hükmü yer almıştır?

Soru 10


I. Kırım Savaşfnın başlaması

II. Osmanlı Devleti’nde Batı tarzı ıslahatların yapılması

III. Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri alanlarda otorite kaybı yaşaması

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Mısır İsyanı’nın bastırılması sırasında yaşadığı güçlüklerin sebeplerindendir?

Soru 11


XIX. yüzyılda yapılan aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Osmanlı Devleti, Sırplara ayrıcalık tanımıştır?

Soru 12


I. Mısır Meselesi

II. Azınlıklar

III. Sened-i İttifak

Yukarıdakilerden hangileri AvrupalI devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasına ortam hazırlamıştır?

Soru 13


Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlı hâle gelmesinde,

I. kapitülasyonların yaygınlaşması,

II. Fransız İhtilali’nin yaşanması,

III. Duyun-u Umumiye’nin kurulması

durumlarından hangilerinin etkisi olmuştur?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Balta Limanı Antlaşması ile yaşanan durumlardan biri değildir?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi Testi 5 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

mielli&miel
Doğru: 14
100 Puan
edanur öztü
Doğru: 14
100 Puan
siyah-beyaz
Doğru: 14
100 Puan
merve yalçı
Doğru: 14
100 Puan
yusuf güneş
Doğru: 14
100 Puan