KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi soruları cevapları
KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama DönemiSoru 1


Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne girmesinde,

I. Divan üyelerinin sayısının artması,

II. Tımar sisteminin bozulması,

III. Beşik ulemalığının yaygınlaşması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez?

Soru 2


Duraklama Dönemi'nde Osmanlı maliyesinin bozulmasına sebep olan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 3


I. İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi

II. Osmanlı parasının değerini yitirmesi

III. Gümrük gelirlerinin büyük artış göstermesi

Yukarıda verilenlerden hangileri, Coğrafi Keşifler'in Osmanlı Devleti'ne etkileri arasında gösterilebilir?

Soru 4


XVII. yüzyılda çıkan isyanların sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 5


Osmanlı Devleti'nin ordusunda yer alan aşağıdaki sınıflardan hangisi toprak sisteminin bozulmasından dolayı önemini kaybetmiştir?

Soru 6


Osmanlı Devleti'nin duraklamasında etkili olan;

I. Coğrafi Keşifler'in gerçekleştirilmesi,

II. Güçlü devletlerle komşu olunması,

III. Saray masraflarının artması

yukarıda verilen sebeplerinden hangileri etken olarak gösterilebilir?

Soru 7


I. Tımar sisteminin uygulanması

II. Kafes usulünün getirilmesi

ll. Beşik ulemalığının yaygınlaşması

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde ilmiye teşkilatının bozulmasında etkili olmuştur?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda çıkan Merkez İsyanları'nın bir nedeni olamaz?

Soru 9


IV. Mehmet Dönemi'nde maaşların ödenmemesi ve saray ağalarının devlet işlerine karışması gerekçesi ile yeniçerilerin başlattığı isyan aşağıdakilerden hangisi­dir?

Soru 10


Duraklama Dönemi'nde Anadolu'da yaşanan Celali isyanları,

I. Beşik ulemalığının ortaya çıkması,

II. Tarım faaliyetlerinin azalması,

III. Kırsal bölgede güvenliğin kalmaması

sonuçlarından hangilerine neden olmuştur?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Dönemi ıslahatçıları arasında gösterilemez?

Soru 12


- İlk kez saray dışı evliliğin yapılması

- Kadı ve müderris masraflarının kısılması

- Saraya Türk kökenli yöneticilerin alınması

Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yaşanmıştır?

Soru 13


IV. Mehmet Dönemi sadrazamlarından olan Köprülü Mehmet Paşa'nın göreve başlarken padişaha bazı şartlar öne sürmesinin temel amacı aşağıdakilerden han­gisi olabilir?

Soru 14


XVII. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 15


XVII. yüzyılda ekonomik durumu düzeltmek amacı ile ilk kez denk bütçe çalışması başlatan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Duraklama Dönemi'nde sancak sistemine son veren padişah aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17


Yeniçerilere dağıtılan cülus bahşişinin zamanla hazineye yük olmasında;

I. Sık sık hükümdar değişmesi

II. Seferlerin uzun sürmesi

III. Yeniçeri sayısının artması

sebeplerden hangileri etkili olmuştur?

Soru 18


IV. Murat'a devletin kötü gidişi karşısında alınacak önlemler konusunda rapor sunan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

KPSS Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi sorularını online çözebilirsiniz.