KPSS Tarih Testleri | 2018 KPSS Tarih Test çöz

KPSS Tarih Testleri | 2018 KPSS Tarih Test

KPSS TARİH Osmanlı Devleti Duraklama Test IV

KPSS TARİH Osmanlı Devleti Duraklama Test IV

KPSS TARİH Osmanlı Devleti Duraklama Test IV

KPSS TARİH Osmanlı Devleti Duraklama Test IV - çöz

KPSS TARİH Osmanlı Devleti Duraklama Test IV
KPSS TARİH Osmanlı Devleti Duraklama Test IV


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi'ne girmesinde herhangi bir etkisi olmamıştır?

Soru 2


I. Rüşvet ve iltimasın giderek yaygınlaşması

II. Dördüncü Mehmet’in ayaklanan yeniçerilerin isteklerini yerine getirmesi

III. Köylünün toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalması

Yukarıdakilerden hangileri halkın devlete olan güveninin sarsılmasına neden olmuştur?

Soru 3


Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşanmasında Coğrafi Keşifler'in herhangi bir etkisi olmamıştır?

Soru 4


I. Karayazıcı

II. Kalenderoğlu

III. Baba Zünun

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde yaşanan Celali Ayaklanmaları'ndandır?

Soru 5


I. Dirlik topraklarının dağıtılmasında usulsüzlüklerin yaşanması

II. Yeniçerilerin sayılarının artması

III. Devletin nakit para ihtiyacını karşılamak için tımarları iltizama vermesi

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı eyaletlerinde uygulanan tımar sisteminin bozulma nedenlerindendir?

Soru 6


İran ile Osmanlı Devleti arasında Zagros Dağlarının sınır olmasına karar veren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi'ni sona erdiren olay aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 8


Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda,

I. İngiltere,

II. İran,

III. Avusturya

devletlerinden hangileriyle herhangi bir antlaşma imzalamamıştır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda yaşanan ıslahatların başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olarak gösterilemez?

Soru 10


I. Köylerden şehirlere göçün hızlanması

II. Yeniçerilerin yönetimde etkin hâle gelmesi

III. İşsizliğin artması

XVII. yüzyıl Osmanlı ülkesinde yaşanan yukarıdaki durumlardan hangilerinin doğrudan toplumsal düzeni bozan sonuçlar doğurduğu savunulabilir?

Soru 11


I. Yeniçeri sayısı

II. Padişah değişikliği

III. Eyalet askerlerinin sayısı

Osmanlı Devleti’nde merkezi yönetimin zayıflamasına paralel olarak yukarıdakilerden hangilerinde bir artışın yaşandığı savunulabilir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda yaşanan Celali Ayaklanmalarımın nedenleri arasında gösterilemez?

Soru 13


I. Avrupa’dan borç para almak

II. Saray masraflarını kısmak

III. Gelir-gider açığını kapatmaya çalışmak

Yukarıdakilerden hangileri XVII. yüzyıl sadrazamlarından olan Tarhuncu Ahmet Paşa’nın ekonomiyi düzeltmek adına attığı adımlardandır?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisinin I. Ahmet Dönemi uygulamaları arasında olduğu savunulamaz?


Testin Enleri

Çetin CEVİZ
Doğru: 14
100 Puan
Sezgin Igus
Doğru: 14
100 Puan
MUHAMMET FATİH U
Doğru: 14
100 Puan
Tahir
Doğru: 14
100 Puan
ezgipa
Doğru: 14
100 Puan
KEZBAN KAYA
Doğru: 14
100 Puan
Emre Ömeroğul
Doğru: 14
100 Puan
ucnks
Doğru: 14
100 Puan
gsy
Doğru: 14
100 Puan
Hayati tehlik
Doğru: 14
100 Puan