KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test IV

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test IV

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test IV - çöz

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test IV soruları cevapları

KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test IV


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi'ne girmesinde herhangi bir etkisi olmamıştır?

Soru 2


I. Rüşvet ve iltimasın giderek yaygınlaşması

II. Dördüncü Mehmet’in ayaklanan yeniçerilerin isteklerini yerine getirmesi

III. Köylünün toprağını bırakarak şehirlere göç etmek zorunda kalması

Yukarıdakilerden hangileri halkın devlete olan güveninin sarsılmasına neden olmuştur?

Soru 3


Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşanmasında Coğrafi Keşifler'in herhangi bir etkisi olmamıştır?

Soru 4


I. Karayazıcı

II. Kalenderoğlu

III. Baba Zünun

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde yaşanan Celali Ayaklanmaları'ndandır?

Soru 5


I. Dirlik topraklarının dağıtılmasında usulsüzlüklerin yaşanması

II. Yeniçerilerin sayılarının artması

III. Devletin nakit para ihtiyacını karşılamak için tımarları iltizama vermesi

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı eyaletlerinde uygulanan tımar sisteminin bozulma nedenlerindendir?

Soru 6


İran ile Osmanlı Devleti arasında Zagros Dağlarının sınır olmasına karar veren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi'ni sona erdiren olay aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 8


Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda,

I. İngiltere,

II. İran,

III. Avusturya

devletlerinden hangileriyle herhangi bir antlaşma imzalamamıştır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda yaşanan ıslahatların başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olarak gösterilemez?

Soru 10


I. Köylerden şehirlere göçün hızlanması

II. Yeniçerilerin yönetimde etkin hâle gelmesi

III. İşsizliğin artması

XVII. yüzyıl Osmanlı ülkesinde yaşanan yukarıdaki durumlardan hangilerinin doğrudan toplumsal düzeni bozan sonuçlar doğurduğu savunulabilir?

Soru 11


I. Yeniçeri sayısı

II. Padişah değişikliği

III. Eyalet askerlerinin sayısı

Osmanlı Devleti’nde merkezi yönetimin zayıflamasına paralel olarak yukarıdakilerden hangilerinde bir artışın yaşandığı savunulabilir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda yaşanan Celali Ayaklanmalarımın nedenleri arasında gösterilemez?

Soru 13


I. Avrupa’dan borç para almak

II. Saray masraflarını kısmak

III. Gelir-gider açığını kapatmaya çalışmak

Yukarıdakilerden hangileri XVII. yüzyıl sadrazamlarından olan Tarhuncu Ahmet Paşa’nın ekonomiyi düzeltmek adına attığı adımlardandır?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisinin I. Ahmet Dönemi uygulamaları arasında olduğu savunulamaz?

Paylaş

Etiketler:
KPSS Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Test IV sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

esra acar
Doğru: 14
100 Puan
ecemymn
Doğru: 14
100 Puan
smyyggs
Doğru: 14
100 Puan
pamuk1056
Doğru: 14
100 Puan
batuhan erp
Doğru: 14
100 Puan